20 sty

Elementy wchodzące w skład ewidencji pracy kierowców

pracy kierowców

Ewidencja pracy kierowcy to bardzo ważna dziedzina, która decyduje o tym, czy zarówno pracownik, jak i pracodawca są zadowoleni z osiąganych efektów. Jednak, jak prowadzić ją prawidłowo, tak by była zgodna z obowiązującymi przepisami? I co wchodzi w jej skład? 

O czym pamiętać?

Prowadzenie ewidencji to obowiązek, o którym mowa m.in. w Ustawie o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Skąd pozyskiwane są dane potrzebne do jej prowadzenia? Informacje są dostępne w formie zapisów na wykresówkach, wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego lub innych dokumentów, które potwierdzają czas pracy. Jeśli pracodawca prowadzi ewidencję przy użyciu któregoś z tych sposobów, jest także zobowiązany do notowania nieobecności pracownika, z podziałem na jej rodzaj i czas trwania. Kierowca może wystąpić z wnioskiem o udostępnienie zgromadzonych danych,  a wszystkie informacje powinny być przechowywane przez okres trzech lat.  

Jak prawidłowo prowadzić ewidencję? 

Podstawowe elementy prowadzonej ewidencji to godziny planowanej i wykonanej pracy, nadgodziny, godziny pracy nocnej, dyżury oraz dni wolne. Obowiązujące prawo wskazuje na to, że takie zapisy muszą być prowadzone, nawet gdy przedsiębiorca wykonuje przewozy samodzielnie lub gdy jego pracownik, zatrudniony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej.  Co zaliczamy do czasu pracy kierowcy, za który powinien on dostać wynagrodzenie? Są to: prowadzenie pojazdu, załadowywanie i rozładowanie oraz nadzór nad tymi czynnościami, nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym, czynności spedycyjne, obsługę codzienną pojazdów i przyczep, konieczne formalności administracyjne oraz działania pozwalające na utrzymanie pojazdu w czystości. W niektórych sytuacjach brana jest pod uwagę także gotowość kierowcy do wykonywania pracy, np. podczas oczekiwania na załadunek towaru. Sama ewidencja pracy kierowców musi również uwzględniać stawki za nadgodziny, pracę w nocy i w święta, przerwy, a także kary za nieusprawiedliwione przystanki. Widać więc wyraźnie, że stanowi ona podstawę sprawnego funkcjonowania wielu firm. Właśnie dlatego powinna być prowadzona z najwyższą starannością i regularnością, a jej wykonywanie warto powierzyć naszym profesjonalistom.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.