28 sty

Jak rozliczać czas pracy kierowców prowadząc firmę transportową?

czas pracy

Prowadzenie dokładnej ewidencji pracy jest wymogiem wynikającym z przepisów kodeksu pracy. Dzięki temu możliwe jest nie tylko rzetelne naliczanie wynagrodzeń, ale również przestrzeganie przepisów dotyczących czasu wolnego. W przypadku firm transportowych zajmujących się przewozami drogowymi konieczność ewidencjonowania czasu pracy kierowców zawodowych jest związana również z zapisami znajdującymi się w ustawie o czasie pracy kierowcy oraz w regulacjach unijnych.

Prawidłowe rozliczanie czasu pracy kierowców ma duże znaczenie zarówno dla przepisów prawa pracy, jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przestrzeganie wymogów związanych z czasem pracy kierowców jest więc przedmiotem zainteresowania nie tylko Państwowej Inspekcji Pracy, ale również Inspekcji Transportu Drogowego. Sprawdźmy, na jakiej podstawie i w jaki sposób można rozliczać czas pracy kierowców w firmach transportowych.

Ewidencja czasu pracy kierowców

Obowiązkiem każdej firmy zatrudniającej pracowników w charakterze kierowców zawodowych jest prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców zawodowych. W przypadku firm, które zatrudniają kierowców samochodów ciężarowych i autobusów wiąże się to zwykle z korzystaniem z danych gromadzonych za pośrednictwem tachografów. Urządzenia tego typu są obowiązkowym wyposażeniem samochodów ciężarowych i autobusów. Gromadzą one informacje dotyczące czasu pracy kierowcy i rozmaitych parametrów związanych z przemieszczaniem się pojazdów na zindywidualizowanych kartach kierowców. Na podstawie gromadzonych na nich zapisów można stosunkowo łatwo wykonać odpowiednie zestawienie. W przypadku korzystania z aut, które nie muszą być wyposażone w tego rodzaju urządzenia, dokumentację można sporządzać w wersji papierowej, na podstawie opracowanych przez siebie zasad, np. na bazie karty drogowej.

Trzeba pamiętać, że ewidencja czasu pracy, która jest tworzona m.in. na podstawie informacji uzyskiwanych dzięki tachografom elektronicznym, powinna obejmować również dane o pracy w czasie tzw. pory nocnej ustalanej w regulaminie wewnętrznym obowiązującym w danym przedsiębiorstwie. Konieczne są również dane o pracy w dni wolne. Poza specyfiką związaną z pracą w transporcie (obowiązkowych odpoczynkach dziennych i tygodniowych czy przerwach) ewidencja musi zawierać również zapisy wymagane przez kodeks pracy, w tym m.in. o urlopach, nadgodzinach czy zwolnieniach lekarskich.

Ewidencja czasu pracy kierowcy to jednak jedynie element rozliczeń, które są potrzebne w firmie zajmującej się transportem drogowym. Poza samym czasem pracy ważne są również kwestie delegacji, diet czy zwrotu niektórych ponoszonych wydatków.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.