31 sty

Co o czasie pracy kierowców mówią aktualne przepisy?

czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy jest bardzo ściśle powiązany z bezpieczeństwem. Do bezpiecznego prowadzenia pojazdu poza znajomością przepisów, techniki jazdy oraz doświadczenia potrzebna jest również dobra dyspozycja psychofizyczna. Zbyt długi czas wzmożonej koncentracji związany z prowadzeniem auta wpływa na zmniejszenie czasu reakcji i zdolności do szybkiego podejmowania decyzji, a zatem może przyczyniać się do pojawiania się niebezpiecznych sytuacji. W związku z tym na terenie państw należących do UE obowiązują bardzo ścisłe zasady dotyczące rozliczania czasu pracy kierowców, a odstępstwa mogą być karane wysokimi mandatami i grzywnami. Sprawdźmy, jak wyglądają uregulowania dotyczące okresu, jaki można spędzać za kierownicą pojazdu ciężarowego lub autobusu.

Limity czasu pracy kierowcy

Czas pracy kierowcy jest rozliczany w różnych okresach – zarówno w obrębie danego dnia, jak i w horyzoncie czasowym obejmującym cały tydzień. Chodzi tu o zapewnienie kierowcom zawodowym odpowiednich przerw, które pozwolą na pełne zregenerowanie sił.

Podstawowym okresem rozliczeniowym jest dzień. Zgodnie z prawem kierowca zawodowy może prowadzić ciężarówkę lub autobus w wymiarze 9 godzin dziennie. Przepisy przewidują możliwość dwukrotnego wydłużenia tego czasu do 10 godzin w ciągu tygodnia.

Praca w ciągu czasu prowadzenia auta nie może być jednak ciągła. Kierowca jest zobowiązany do odpoczynku przez przynajmniej 45 minut po 4,5 godzinie jazdy. Okres ten może być również rozbity na dwie przerwy po 15 i 30 minut, z których 30-minutowa powinna wypadać po 4,5 godzinach jazdy. Po takiej przerwie kierowca może wykorzystać resztę przysługującego mu 9 lub 20-godzinnego limitu.

Regulacje dotyczące czasu pracy stosują się też do okresów tygodniowych. Maksymalny czas „za kółkiem” to 56 godzin. Jednak istnieje również ograniczenie mówiące, że w dwóch następujących po sobie tygodniach czas pracy powinien wynosić co najwyżej 90 godzin. Wykorzystanie dostępnego limitu musi więc być rozliczane zarówno w cyklach dziennych, jak i jedno i dwutygodniowych.

Warto pamiętać, że czas pracy kierowcy musi uwzględniać również wymagane przez przepisy odpoczynki dzienne i tygodniowe. W przypadku odpoczynków dziennych w grę wchodzi czas 11 godzin wolnych lub ten sam okres podzielony na część 3 i 9-godzinną. Odpoczynki tygodniowe przysługują kierowcy po sześciu 24-godzinnych okresach roboczych.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.