10 lut

Co zawiera karta pracy kierowcy?

tachograf

Czas pracy kierowcy jest regulowany przez obowiązujące przepisy dotyczące transportu drogowego. Ich celem jest podniesienie bezpieczeństwa przewozów drogowych przez zapewnienie kierowcom możliwości regularnego odpoczynku.

Read More

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.