10 lut

Co zawiera karta pracy kierowcy?

tachograf

Czas pracy kierowcy jest regulowany przez obowiązujące przepisy dotyczące transportu drogowego. Ich celem jest podniesienie bezpieczeństwa przewozów drogowych przez zapewnienie kierowcom możliwości regularnego odpoczynku.

Jedną z metod stosowanych w ramach czynności kontrolnych jest rejestracja czasu pracy za pomocą instalowanych w pojazdach tachografów. Urządzenia te zbierają dane o wykonywanym kursie, jednocześnie rejestrując informacje o osobie prowadzącej pojazd. Dzięki nim możliwe jest rozliczanie czasu pracy kierowców i jego ewidencjonowanie zgodnie z przepisami. By było to możliwe, niezbędne są odpowiednie systemy identyfikujące poszczególnych kierowców. Do obsługi tachografu potrzebna jest więc specjalna elektroniczna karta kierowcy. Przyjrzyjmy się im bliżej i przekonajmy się, w jaki sposób działają karty pracy kierowcy.

Elektroniczna karta pracy kierowcy

Karta kierowcy to dokument elektroniczny przypisany do określonej osoby, który służy do zapisywania danych z tachografu. Dokument jest sporządzany na wniosek kierowcy i zawiera jego dane identyfikacyjne. Kartę wydaje się po sprawdzeniu wszystkich informacji o kierowcy i posiadanych przez niego uprawnieniach. Podobnie jak ważność obowiązkowych dla kierowców zawodowych kursów kwalifikacyjnych czy aktualnie wydawanych kategorii uprawniających do prowadzenia pojazdów ciężarowych i autobusów wraz z przyczepami karta kierowcy jest wydawana na okres 5 lat.

Dane kodowane na karcie kierowcy

Poza informacjami pozwalającymi na identyfikację kierowcy na karcie są zapisywane dane dotyczące pracy kierowcy. Elektroniczny tachograf może zapisać dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz informacje o przebytym dystansie. Karta kierowcy zawiera dane, które dotyczą okresu ostatnich 28 dni pracy kierowcy. Dane muszą być więc z niej regularnie zgrywane, co pozwala pracodawcy nie tylko na prowadzenie wymaganych przez prawo dokładnych ewidencji czasu pracy, ale również na zbieranie danych potrzebnych do efektywnego zarządzania flotą pojazdów i jej działaniem.

W przypadku uszkodzenia albo nieprawidłowego działania karty kierowca może kontynuować pracę, musi jednak wykonać odpowiednie czynności związane z wydrukiem właściwych danych i dokumentowania swoich czynności w ten sposób. Dla uszkodzonych, zgubionych lub uszkodzonych kart mogą być wydawane kart zastępcze.

Trzeba pamiętać, że brak karty czy próby zmiany zapisów mogą zostać ukarane przez Inspekcję Transportu Drogowego wysokimi mandatami lub grzywnami.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.