04 Mar

Jakie są zależności między czasem pracy kierowców a wynagrodzeniem?

pracy kierowców a wynagrodzeniem

Zawód kierowcy, ze względu na specyfikę wykonywanych zadań jako jeden z nielicznych ma specjalne uregulowania, dotyczące zarówno możliwych sposobów zatrudnienia, jak i naliczania wynagrodzenia za pracę. Kierowców obowiązują postanowienia kodeksu pracy, podobnie jak wszystkich innych zatrudnionych, jednak istnieje wiele rozwiązań specjalnych zapisanych w ustawie o czasie pracy kierowcy. Ze względu na znaczną liczbę istniejących uregulowań i skomplikowanie systemu rozliczania czasu pracy kierowców oraz ich wynagradzania, a także konieczność uwzględnienia stawek minimalnych obowiązujących w innych krajach przy transporcie międzynarodowym, dużo przedsiębiorstw transportowych decyduje się na zlecanie tych zadań wyspecjalizowanym firmom. Przyjrzyjmy się, na jakich zasadach mogą być zatrudniani kierowcy i w jaki sposób może być wyliczane ich wynagrodzenie.

Read More

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego przedstawiciela na terenie Francji, MiLoG, Loi Macron, czas pracy na terenie Austrii, pomoc w zgłoszeniu kierowcy, pomoc w przygotowaniu dokumentacji.