15 maj

Jakie uprawnienia musi posiadać kierowca zawodowy?

zawodowy kierowca

Jazda olbrzymią ciężarówką po malowniczo położonej drodze w stronę zachodzącego słońca – choć taka scenka wprost z dziecięcych marzeń w rzeczywistości zdarza się raczej rzadko, to praca kierowcy zawodowego jest bardzo ciekawa i pełna zaskakujących zdarzeń. Kierowca cieszy się zwykle dość dużą samodzielnością, choć jednocześnie spoczywa na nim duża odpowiedzialność – zarówno za przewożonych pasażerów w przypadku autokarów i autobusów, jak i często bardzo wartościowy ładunek przy autach ciężarowych. Pociąga to za sobą spore wymagania, jeśli chodzi o posiadane umiejętności i predyspozycje.

Read More
04 maj

Jak sprawdzić, czy odszkodowanie za szkodę komunikacyjną nie zostało zaniżone?

odszkodowanie za szkodę komunikacyjną

Najlepszą metodą uniknięcia przykrych konsekwencji różnych zdarzeń jest zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczeniowej. Dzięki opłaceniu wyliczonej przez ubezpieczyciela składki, w razie zajścia określonych okoliczności ubezpieczony może liczyć na wypłatę odszkodowania. W zależności od treści umowy uzyskana kwota może mieć różną wysokość, choć przy niektórych rodzajach ubezpieczeń jej wielkość powinna być uzależniona od rozmiarów poniesionej szkody. Z taką sytuacją mamy do czynienia przy ubezpieczeniach od odpowiedzialności cywilnej. W tym przypadku istotą odszkodowania jest to, że zakład wystawiający polisę pokrywa wszystkie wydatki, jakie musiałby ponieść sprawca zdarzenia do określonej kwoty gwarancyjnej.

Read More

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.