04 cze

Czym są tzw. inteligentne tachografy?

tachograf

Tachografy są obecne w pojazdach ciężarowych od niemal 50 lat, podnosząc bezpieczeństwo ruchu drogowego przez ułatwienie kontroli nad przestrzeganiem zasad dotyczących czasu pracy kierowcy. Od kilkunastu lat w nowych ciężarówkach są obowiązkowo montowane tachografy cyfrowe, które zapisują dane w formie elektronicznej, wykorzystując do tego celu posiadaną przez prowadzącego auto Kartę Kierowcy.

Read More
01 cze

Outsourcing jako pomoc w ewidencjonowaniu pracy kierowców

outsourcing jako pomoc w ewidencjonowaniu pracy kierowców

Przepisy o czasie pracy kierowców bardzo ściśle regulują wszystkie kwestie związane zarówno z przestrzeganiem obowiązujących limitów, jak i ich ewidencjonowaniem. Firmy transportowe są zobowiązane do szczegółowego rejestrowania wszystkich czynności wykonywanych przez kierowców w ramach ich obowiązków służbowych, zapisywanych przy pomocy montowanych w pojazdach tachografów i indywidualnych kart kierowcy. Wymaga to posiadania specjalistycznego oprogramowania komputerowego oraz ciągłego analizowania zmieniających się przepisów i zasad.

Read More

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.