04 cze

Czym są tzw. inteligentne tachografy?

tachograf

Tachografy są obecne w pojazdach ciężarowych od niemal 50 lat, podnosząc bezpieczeństwo ruchu drogowego przez ułatwienie kontroli nad przestrzeganiem zasad dotyczących czasu pracy kierowcy. Od kilkunastu lat w nowych ciężarówkach są obowiązkowo montowane tachografy cyfrowe, które zapisują dane w formie elektronicznej, wykorzystując do tego celu posiadaną przez prowadzącego auto Kartę Kierowcy.

Choć stosowane systemy ułatwiły używanie gromadzonych informacji przy zarządzaniu flotami oraz okazały się pomocne przy rozliczeniach czasu pracy kierowców oraz ograniczyły możliwość ingerencji w zapisy (w porównaniu z urządzeniami obsługującymi tradycyjne wykresówki), to nie pozwoliły na wyeliminowanie wszystkich nieprawidłowości, np. związanych z manipulacjami przy czujniku ruchu. Rozwiązaniem tego problemu miały się stać tzw. inteligentne tachografy. Przyjrzyjmy się bliżej, jak wygląda kwestia ich obowiązkowego montażu oraz zobaczmy, jakie nowe funkcje mogą być realizowane przez urządzenia tego typu.

Od kiedy obowiązują inteligentne tachografy i czemu służą?

Wprowadzanie nowej generacji tachografów odbywa się stopniowo. Od 2019 roku urządzenia pojawiają się w nowo produkowanych ciężarówkach, a ich montaż we wszystkich pojazdach – w pierwszym etapie w autach wykonujących przewozy międzynarodowe – będzie konieczny dopiero po upływie 15 lat. Można więc przypuszczać, że zmiana sprzętu do planowanej daty, czyli 2034 roku nastąpi w sposób naturalny, wraz z wymianą parku samochodowego i wprowadzaniem do eksploatacji nowych aut. Co ważne, tachografy inteligentne bez przeszkód mogą współpracować ze starymi wersjami Kart Kierowcy. Nie ma zatem problemu, by prowadzić auta z różnymi wersjami urządzenia przy pomocy posiadanej karty.

Głównym celem wprowadzenia inteligentnych tachografów było ograniczenie możliwości nieuprawnionych ingerencji w działanie systemu oraz usunięcie jego słabych punktów. Tachografy nowej generacji mają więc możliwość rejestrowania informacji o punkcie startu i zakończenia pracy, a także o położeniu samochodu. Dodatkowym elementem, który ma uniemożliwić manipulacje zmieniające odczyty, jest wprowadzenie drugiego czujnika ruchu. Dużą zmianą jest wprowadzenie opcji wykonywania zdalnych kontroli. Inspektorzy ITD wyposażeni w specjalne urządzenia sczytujące dane będą mogli nawiązać połączenie z tachografem dzięki będącej elementem tachografu antenie mocowanej na przedniej szybie i ustalić, czy pojazd powinien zostać zatrzymany i sprawdzony. W założeniu taki mechanizm ma ułatwić i przyspieszyć procedury kontrolne i ograniczyć straty wynikające ze zużywanego na takie czynności czasu.

Wielką zaletą wprowadzanych inteligentnych tachografów jest to, że w podstawowym zakresie działania nie wymagają one od kierowcy wykonywania dodatkowych czynności. Obsługa wszystkich funkcji związanych z obowiązkowo rejestrowanymi informacjami wygląda tak samo, jak przy starszych wersjach urządzenia. Możliwości współpracy z tachografem mogą być jednak szersze, za sprawą dostępnej komunikacji przez interfejs bluetooth. Może on być wykorzystany do podłączenia do tachografu smartfona lub tabletu kierowcy i ułatwiać odczyt danych związanych z przebiegiem czasu pracy. W ten sposób urządzenie może również udostępniać informacje, które będą mogły być przesłane do systemów zarządzających flotą pojazdów czy monitorujących i rozliczających czas pracy. Zależy to jednak od posiadania dodatkowego oprogramowania realizującego takie funkcje.

Jakie rozwiązania zastosowano w tachografach nowej generacji?

Najważniejszym rozwiązaniem wprowadzonym w inteligentnych tachografach jest możliwość określania i zapisywania pozycji geograficznej pojazdu. Dane o lokalizacji są dołączane w momencie rozpoczynania przez kierowcę pracy, a także po jej zakończeniu. Podczas jazdy położenie auta jest zapisywane w tachografie i na Karcie Kierowcy z częstotliwością trzech godzin. Monitorowanie położenia ciężarówki jest możliwe dzięki zastosowaniu odbiornika satelitarnego, który korzysta z europejskiego systemu pozycjonowania Galileo, a także z systemu EGNOS, który dodatkowo zwiększa dokładność odczytu lokalizacji. Montowany w tachografie odbiornik GNSS w większości przypadków radzi sobie bez anteny zewnętrznej, jednak w razie zakłóceń może być w nią wyposażony. Dane o położeniu uzyskiwane z tachografu mogą być również za pomocą dołączanego modułu bluetooth przesyłane za pośrednictwem smartfona do wykorzystywanej w firmie transportowej aplikacji ITS (Inteligentne Systemy Transportowe) i służyć do analogicznych zadań jak telemetria montowana często w pojazdach.

Inteligentne tachografy wyposażono w możliwość pozyskiwania danych na temat tzw. drugiego sygnału ruchu. W tym przypadku informacje o poruszaniu się auta są zbierane z czujnika głównego i uzupełniane odczytami z GNSS. System zarejestruje każdą informację na temat rozbieżności między tymi wartościami, które przekroczą zakładany błąd pomiaru. Poza tzw. „konfliktami ruchu pojazdu” system będzie też zapisywał fakt braku dostępności sygnału satelitarnego, czy to wskutek zakłóceń, czy niedostatecznego zasięgu, np. w trakcie przeprawy promowej.

Zabezpieczenia inteligentnego tachografu przed manipulacją obejmują kwestie związane z montowanymi czujnikami ruchu. Są one wyposażane w rozwiązania pozwalające na stwierdzenie, że ich obudowa była otwierana. Dodatkowym elementem jest możliwość sparowania czujnika wyłącznie z jednym tachografem. Zupełnie nowe są również montowane plomby, zaostrzono też procedury ich zakładania, m.in. wprowadzając zapis numeru plomby w tachografie.

Nowością wykorzystaną w inteligentnych tachografach jest technologia DSRC (Dedicated Short-Range Communications), znana m.in. z systemów pobierania opłat. Dzięki niej ITD będzie miała możliwość zdalnego pobrania z tachografu danych, które wskazują na intencjonalne zmiany w zapisy urządzenia, np. o konfliktach ruchu pojazdu. Stosowanie tego mechanizmu na szerszą skalę w przewozach na terenie Polski będzie jednak możliwe dopiero po wyposażeniu wszystkich funkcjonariuszy w odpowiednią infrastrukturę.

Wielką zaletą inteligentnych tachografów jest z pewnością możliwość komunikacji z tachografem. Dla kierowców ważna tu będzie np. opcja sprawdzania, ile czasu z przewidzianego limitu pozostało do obowiązkowej przerwy, a zarządzający flotami i rozliczający czas pracy będą mogli wykorzystać informacje o wykonywanych przez kierowcę czynnościach oraz dane o położeniu. Po wprowadzeniu typowania do kontroli za pomocą DSRC skróci się ilość czasu zużywanego na przeprowadzanie przez inspektorów niezbędnych czynności.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.