22 lip

Zmiany w czeskim prawie. Po Czechach można poruszać się tylko z kopią umowy o pracę

Czechy

Na terenie Republiki Czeskiej znacznie nasiliły się kontrole, mające na celu weryfikację, czy wjeżdżający na teren kraju kierowcy zawodowi, delegowani do pracy w Czechach posiadają przy sobie kopię umowy o pracę oraz jej tłumaczenie na język czeski. Ma to związek z wprowadzonymi zmianami w czeskim prawie. Kierowcom, którzy nie posiadają niezbędnych dokumentów potwierdzających ich zatrudnienie, grozi mandat w wysokości nawet 11000 CZK.

Nasza firma specjalizuje się między innymi w analizie czasu pracy kierowców, dlatego też wszelkie zmiany prawne dotyczące transportu międzynarodowego mają bezpośredni wpływ na wielu naszych klientów. Z tego też powodu w tym artykule dzielimy się kilkoma podstawowymi informacjami na temat obecnych restrykcji związanych z wyjazdem z Polski do Czech.

Do Czech tylko z umową o pracę?

Zgodnie z czeską ustawą o transporcie (Rozporządzenie nr 111/1994) w pojeździe musi znajdować się kopia dokumentów potwierdzających istnienie stosunku pracy przewoźnika z kierowcą, w tym ich tłumaczenie na język czeski (§ 35 pkt 3).

Jednocześnie na podstawie §27 w/w ustawy wszyscy zagraniczni przewoźnicy zobowiązani są do tego, aby zatrudnieni u nich kierowcy wjeżdżający na teren Czech prowadzili ewidencję czasu pracy, przerw oraz odpoczynku. Zgodnie z prawem kierowcy zobligowani są do przestrzegania wyznaczonego czasu na prowadzenia pojazdów, a także przerwy i odpoczynek.

Od lipca kontrole bardziej rygorystyczne

Od lipca br. kontrole zagranicznych przewoźników są znacznie bardziej rygorystyczne. Zgodnie z nowelizacją czeskiej ustawy o transporcie drogowym obowiązek posiadania kopii przetłumaczonej umowy i aneksów dotyczy zarówno kierowców w kabotażu, jak i w tranzycie. Co do formy tłumaczenia wymaga się jedynie czytelności tekstu oraz jego zrozumiałości dla strony czeskiej. Oznacza to, że nie ma konieczności posiadania tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego. W praktyce najważniejsze jest więc, aby w przypadku kontroli kierowca mógł przedstawić swoją umowę o pracę i uniknąć tym samym kary o wysokości sięgającej nawet 11000 CZK.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.