22 lip

Zmiany w czeskim prawie. Po Czechach można poruszać się tylko z kopią umowy o pracę

Czechy

Na terenie Republiki Czeskiej znacznie nasiliły się kontrole, mające na celu weryfikację, czy wjeżdżający na teren kraju kierowcy zawodowi, delegowani do pracy w Czechach posiadają przy sobie kopię umowy o pracę oraz jej tłumaczenie na język czeski. Ma to związek z wprowadzonymi zmianami w czeskim prawie. Kierowcom, którzy nie posiadają niezbędnych dokumentów potwierdzających ich zatrudnienie, grozi mandat w wysokości nawet 11000 CZK.

Nasza firma specjalizuje się między innymi w analizie czasu pracy kierowców, dlatego też wszelkie zmiany prawne dotyczące transportu międzynarodowego mają bezpośredni wpływ na wielu naszych klientów. Z tego też powodu w tym artykule dzielimy się kilkoma podstawowymi informacjami na temat obecnych restrykcji związanych z wyjazdem z Polski do Czech.

Do Czech tylko z umową o pracę?

Zgodnie z czeską ustawą o transporcie (Rozporządzenie nr 111/1994) w pojeździe musi znajdować się kopia dokumentów potwierdzających istnienie stosunku pracy przewoźnika z kierowcą, w tym ich tłumaczenie na język czeski (§ 35 pkt 3).

Jednocześnie na podstawie §27 w/w ustawy wszyscy zagraniczni przewoźnicy zobowiązani są do tego, aby zatrudnieni u nich kierowcy wjeżdżający na teren Czech prowadzili ewidencję czasu pracy, przerw oraz odpoczynku. Zgodnie z prawem kierowcy zobligowani są do przestrzegania wyznaczonego czasu na prowadzenia pojazdów, a także przerwy i odpoczynek.

Od lipca kontrole bardziej rygorystyczne

Od lipca br. kontrole zagranicznych przewoźników są znacznie bardziej rygorystyczne. Zgodnie z nowelizacją czeskiej ustawy o transporcie drogowym obowiązek posiadania kopii przetłumaczonej umowy i aneksów dotyczy zarówno kierowców w kabotażu, jak i w tranzycie. Co do formy tłumaczenia wymaga się jedynie czytelności tekstu oraz jego zrozumiałości dla strony czeskiej. Oznacza to, że nie ma konieczności posiadania tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego. W praktyce najważniejsze jest więc, aby w przypadku kontroli kierowca mógł przedstawić swoją umowę o pracę i uniknąć tym samym kary o wysokości sięgającej nawet 11000 CZK.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego przedstawiciela na terenie Francji, MiLoG, Loi Macron, czas pracy na terenie Austrii, pomoc w zgłoszeniu kierowcy, pomoc w przygotowaniu dokumentacji.