03 sie

Jakie szkolenia powinien przejść kierowca zawodowy?

Kierowca zawodowy

Aby zostać kierowcą zawodowym oprócz posiadania prawa jazdy odpowiednich kategorii należy przejść  szkolenia uprawniające do wykonywania tego zawodu. Koniecznym warunkiem jest ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Dodatkowo przyszły kierowca zawodowy musi odbyć szkolenie BHP, aby odpowiednio zaznajomić się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Takie szkolenia należy także okresowo powtarzać. Jednak czy to wystarczy? Czy kierowcy zawodowi powinny poszerzać swoją wiedzę i udoskonalać swoje umiejętności? Zdecydowanie tak.

Szkolenia dla kierowców zawodowych

Jeśli wykonujesz zawód kierowcy i chcesz poszerzyć swoją wiedzę warto zacząć od wyboru sprawdzonej firmy zajmującą się prowadzaniem profesjonalnych szkoleń kierowców zawodowych. Oferta jest naprawdę ciekawa i warta zainteresowania. Niezwykle przydatne są szkolenia z zakresu obsługi urządzeń monitorujących. Ze względu na specyfikę pracy kierowcy zawodowego doskonała znajomość obsługi tachografów cyfrowych czy analogowych to konieczność. Warto także skorzystać ze szkoleń obejmujących przepisy prawa regulujące pracę kierowców. Polecamy szczególnie szkolenia na temat ustaw regulujących czas pracy kierowców, dotyczące maksymalnego czasu dziennego prowadzenia pojazdu, dziennego czasu odpoczynku czy omawiające przepisy prawa obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej. Kierowca zawodowy powinien także przejść szkolenie z zakresu kar i grzywien za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów. Bardzo dobrym pomysłem jest również wykonanie analizy czasu pracy kierowcy, na podstawie której można przeprowadzić indywidualne szkolenie. 

Zalety uczestnictwa w szkoleniach dla kierowców zawodowych 

Decyzja o podjęciu dodatkowych szkoleń dla kierowców zawodowych niesie za sobą szereg korzyści zarówno dla samych kierowców, jak i dla pracodawców prowadzących firmy z branży transportowej. Ważny jest tutaj aspekt ekonomiczny, gdyż odpowiednio przeszkolony kierowca z pewnością będzie popełniał mniej wykroczeń i błędów, które mogą przynieść finansowe obciążenia. Niezwykle ważne jest, aby wykonywać swoje obowiązki zawodowe jak najlepiej i zgodnie z literą obowiązujących przepisów. 

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.