21 paź

Jaki jest maksymalny czas dziennego prowadzenia pojazdu?

ewidencja czasu pracy kierowcy

Zawodowi kierowcy zobowiązani są do przestrzegania określonego czasu pracy i robienia przerw ze względu na zregenerowanie energii i utrzymanie bezpieczeństwa w ruchu. Są na to określone przepisy, których interpretacja nieraz stwarza problemy. Przez to firmy transportowe narażają się na ryzyko otrzymania kar.

Podział czasu pracy kierowców

Czas pracy kierowców reguluje unijne rozporządzenie nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. Pod tym terminem kryje się nie tylko prowadzenie pojazdu, ale również czynności takie jak:

  • czynności spedycyjne,
  • wypełnianie formalności
  • zabezpieczanie towaru,
  • załadunek i rozładunek,
  • nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem przez osoby trzecie,
  • obsługa pojazdu i naczep,
  • pozostawanie w gotowości na stanowisku pracy.

Czas prowadzenia pojazdu wynosi 9 godzin między dwoma dziennymi okresami odpoczynku lub między dziennym i tygodniowym okresem odpoczynku. W rozliczeniu czasu pracy nie uwzględnia się takich czynności jak nieuzasadnione postoje podczas prowadzenia pojazdu, nieprzerwany dobowy odpoczynek, przerwy w pracy ustanowione w równoważnym systemie pracy oraz czas dyżuru, w którym żadna praca nie była wykonywana.

Wydłużony czas pracy

Do tej pory obowiązywał przepis, według którego 2 razy w tygodniu można było wydłużyć  czas pracy do 10 godzin. 20 sierpnia tego roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie 2020/1054, które zmieniło dotychczasowe rozporządzenie w niektórych kwestiach wymogów maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego odpoczynku. Zgodnie z jego ustaleniami czas pracy można wydłużyć o 1 lub 2 godziny czasu dziennego i tygodniowego, o ile kierowca odbył przerwę trwającą nieprzerwanie 30 minut bezpośrednio przed tym dodatkowym czasem prowadzenia pojazdu. Wydłużenie czasu pracy dotyczy sytuacji, w których kierowca musi dotrzeć do centrum operacyjnego pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania w celu wykorzystania regularnego tygodniowego okresu wypoczynku. Może to zaplanować osoba wyliczająca przejazd lub sam kierowca w razie konieczności. Zgodnie z prawem nawet kilka minut powyżej 9 godzin oznacza wydłużony okres prowadzenia pojazdu.

Dzienne przerwy

Czas pracy uwzględnia również przerwy. Po okresie 4,5 godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca minimum 45 minut. Ten przepis nie dotyczy kierowców rozpoczynających okres odpoczynku. Jedna przerwa może być zastąpiona 15-minutową przerwą, po której nastąpi przerwa o długości co najmniej 30 minut. Oznacza to, że kierowca może zrobić kwadrans przerwy np. po 2,5 godzinach jazdy, a po kolejnych 2 godzinach zatrzymać się na pozostałe 30 minut. Z definicji odpoczynek oznacza nieprzerwany okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem.

Pojazdy wyposażone w tachografy są kontrolowane głównie przez Inspekcję Transportu Drogowego, która może przeprowadzać działania kontrolne nawet po zakończonej pracy. Kierowcy są również sprawdzani przez Policję, Urząd Celny oraz Straż Graniczną. Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, kierowca może zostać ukarany mandatem.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.