02 lis

W jaki sposób wylicza się pracę kierowcy prowadzącego nocą?

Praca kierowcy w godzinach nocnych

Limity czasu pracy kierowców mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo pracowników oraz innych uczestników ruchu. Przepisy jednak w niektórych punktach są na tyle zawiłe lub niedookreślone, że stwarzają trudności w interpretacji zarówno dla firm transportowych, jak i ich pracowników.

Jak prawo definiuje porę nocną dla kierowców i jak należy ją rozliczać?

Rozliczanie łącznego czasu pracy

Zasady rozliczania pracy kierowców wciąż się zmieniają i są zależne od różnych aktów prawnych jak Kodeks Pracy, Ustawa o Czasie Pracy Kierowców oraz rozporządzeń unijnych. Do tego dochodzą zmiany wprowadzane w poszczególnych krajach, np. dotyczące minimalnych płac kierowców. Łączne wynagrodzenie uzależnione jest od danych z tachografu, który rejestruje aktywność i zapobiega łamaniu narzuconych przepisów oraz norm prawnych obowiązujących w Polsce i całej Unii Europejskiej. Przesłany czas pracy jest analizowany i rozliczany zgodnie z aktualnymi przepisami. Ewidencja powinna uwzględniać przerwy, kary za nieusprawiedliwione przystanki, nadgodziny, pracę w święta oraz porę nocną.

Rozliczanie pory nocnej

Pora nocna w branży transportowej różni się od definicji zawartej w Kodeksie Pracy. Są to 4 godziny między północą a 7 rano. Ustawa nie precyzuje, jak należy ją wyznaczyć. Ze względu na brak jednoznacznych regulowań, należy stosować się do zasady wynikającej z Kodeksu Pracy, zgodnie z którą pora nocna dla kierowców powinna być ustalona w regulaminie pracy kierowców, obwieszczeniu, układzie zbiorowym pracy lub w pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia.

Wewnętrzny regulamin powinien być sporządzony w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 pracowników. W przeciwnym razie wystarczy obwieszczenie. U jednego przedsiębiorcy przedział godzin nocnych może być ustalony w godzinach 0:00-4:00, natomiast u innego 2:00-6:00. W przypadku, gdy kierowca pracował w godzinach nocnych określonych przez pracodawcę (niezależnie jaki długi czas), to łączny czas jego pracy nie może przekroczyć 10 godzin w bieżącej dobie.

Kierowca zobowiązany jest stosować się do powyższych wymagań, jednak w kwestii wynagrodzenia za nocny czas pracy powinien uwzględniać przepisy Kodeksu Pracy. Oznacza to, że przez 8 następujących po sobie godzin z okresu 21:00-7:00 musi otrzymać wynagrodzenie w wysokości 20% dodatku do stawki godzinowej. Jeśli jednak kierowca realizuje godziny nadliczbowe, to przysługuje mu 100% dodatku.  

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.