17 gru

Dodatki do wynagrodzenia przysługujące kierowcom

szkolenia kierowców zawodowych

Na wynagrodzenie dla kierowców składa się wnikliwa analiza czasu pracy kierowców formułowana na podstawie danych pochodzących z tachografów oraz uwzględniająca czynności wykonywane dodatkowo przez pracownika.

Prawidłowe rozliczenie pracy kierowcy wymaga posiadania odpowiedniego oprogramowania oraz znajomości przepisów regulujących czas pracy w transporcie. Na rynku istnieje wiele firm profesjonalnie zajmujących się analizą czasu pracy kierowców oraz przeprowadzaniem szkoleń z tego zakresu dla pracowników. Jedną z nich jest firma Mawex oferująca wiele usług składających się na końcową ewidencję czasu pracy. Nasze przedsiębiorstwo oprócz analizy danych z kart pracy, kart kierowców, tachografów cyfrowych i wykresówek oraz rozliczania przepracowanych godzin zajmuje się także naliczaniem dodatków do wynagrodzeń i przygotowywaniem podsumowujących raportów.

Jakie dodatki do wynagrodzenia należą się kierowcom?

Czas pracy kierowców jest szczegółowo określany w ustawie o czasie pracy oraz w kodeksie pracy. Oprócz stałego wynagrodzenia pracownicy zatrudnieni w transporcie mogą liczyć na dodatki pieniężne. Dodatki do wynagrodzeń przysługują kierowcom za nadprogramowe godziny pracy. Dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z płacy minimalnej otrzymują kierowcy pracujący nadprogramowo w porze nocnej.  Wyższego wynagrodzenia mogą spodziewać się także ci, którzy pracują w okresie niedzielno-świątecznym i którym za godzinę dodatkowej pracy przysługuje 100% stawki godzinowej. Dokładne okresy, w których obowiązuje praca w porze nocnej, jak i w okresie niedzielno-świątecznym, ustala pracodawca.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej kierowcom przysługują również diety. Ich wysokość zależna jest od rodzaju podróży służbowej przebiegającej na terenie kraju lub poza nim oraz od dobowej liczby przepracowanych godzin. W trakcie podróży krajowej kierowcy mogą uzyskać dodatkowe 30 zł na dobę w celu pokrycia kosztów wyżywienia, z kolei w przypadku podróży zagranicznej dieta uzależniona jest od wysokości diet obowiązujących w danym państwie docelowym.

Oprócz diet kierowcy w delegacji służbowej mogą ubiegać się także o dodatkowe świadczenia wynikające z tytułu opłat za noclegi. Dodatki pieniężne za nocleg przysługują pracownikom, których nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy 21-7. Jeżeli pracodawca nie zapewni kierowcy noclegu, zobowiązany jest do wypłaty ryczałtu za nocleg w wysokości 150% diety w trakcie podróży krajowej oraz w stawce określanej w ustawie w trakcie podróży zagranicznej. Dodatkowo kierowcy mogą liczyć także na zwroty kosztów poniesionych w trakcie podróży służbowej. W ustawie uwzględnia się wszelkie wydatki poniesione na rzecz podróży, w tym opłaty transportowe, opłaty za przejazd drogami płatnymi i autostradami oraz opłaty za miejsca parkingowe.

Ponadto kierowcy mają też szansę na premie. Premie otrzymywane są za spełnienie określonych wymogów wynikających z jakości i rzetelności pracy kierowców. Uzyskać je można np. za przestrzeganie norm zużycia paliwa, oszczędność ogumienia, konserwację pojazdu czy ciągłość eksploatacji wynikającej z gotowości pojazdu do pracy itp. Te świadczenia mogą mieć charakter uznaniowy lub obligatoryjny. Ten pierwszy uzależniony jest od pracodawcy, z kolei drugi wynika z umowy o pracę.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.