11 sty

Obowiązki firm transportowych wobec przepisów o płacy minimalnej w Danii

flaga Danii

W ubiegłym roku parlament Danii wdrożył nową Ustawę o wynagrodzeniach dla kierowców, która weszła w życie z początkiem 2021 r. Wprowadza ona nowe obowiązki dla przewoźników drogowych odnośnie płacy minimalnej zatrudnianych kierowców. Jakiego rodzaju przewozów dotyczą nowe przepisy i jakie obowiązki zostały nałożone na przewoźników od 1 stycznia?

Płaca minimalna obowiązująca w Danii od 1 stycznia 2021 roku

Regulacje wdrożone przez nową ustawę dotyczą wyłącznie przewozów kombinowanych oraz kabotażu z wykorzystaniem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony. Nowe przepisy obejmują:

 • obowiązek wypłacania przez przewoźnika zatrudnionym kierowcom zawodowym minimalnej stawki za godzinę o wysokości 164,96 DKK – czyli w przeliczeniu ok. 98 złotych,
 • obowiązek zgłoszenia każdej operacji transportowej do Udenlandsk Transportkørsel i Danmark, czyli Rejestru Przewozów Zagranicznych (UTIK). W zgłoszeniu należy zawrzeć następujące informacje:
  • nazwę firmy,
  • adres firmy,
  • dane kontaktowe firmy,
  • numer rejestracyjny ciągnika,
  • dane personalne i kontaktowe kierowców zatrudnionych do wykonania danego przewozu,
  • datę rozpoczęcia i zakończenia przewozu,
  • określenie rodzaju wykonywanej jazdy,
  • dane dotyczące trasy, miejsc załadunku i rozładunku oraz rodzaju transportu.
 • obowiązek wyposażenia kierowcy w dokumentację obejmującą:
  • umowę o pracę,
  • potwierdzenie zgłoszenia przesłanego do UTIK,
  • ewidencję czasu pracy kierowcy na terenie Danii,
  • dokumenty zawierające paski wynagrodzeń lub informacje określające sposób, w jaki przez ostatni rok wyliczano płacę minimalną kierowcy,
  • dokumenty przewozowe.

Od 1 stycznia wprowadzone zostają również kontrole przestrzegania wymienionych przepisów, które odbywać się będą w ramach policyjnych kontroli drogowych. Warto pamiętać, że dopuszczalne jest posiadanie dokumentów sporządzonych w języku angielskim. Co więcej, w chwili podjęcia kontroli przewoźnik ma możliwość dostarczenia wymienionych dokumentów drogą elektroniczną.

Wszystko to oczywiście wiąże się z koniecznością prowadzenia dodatkowej dokumentacji i osobnego zgłaszania do UTIK każdego przewozu, którego dotyczą przepisy zawarte w ustawie.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.