12 sty

Na czym polega obowiązek sygnalizacji martwego pola w ciężarówkach?

lusterka w ciężarówce

Martwe pole to obszar wokół ciężarówki, którego kierowca nie widzi ani bezpośrednio, ani przy użyciu lusterek. Kiedy pieszy, rowerzysta, motocyklista, samochód osobowy lub inny obiekt na drodze pojawi się w tej strefie, tak naprawdę będzie niewidoczny dla kierowcy, co jest szczególnie niebezpieczne przy wykonywaniu manewru skręcania.

Chociaż obecnie producenci samochodów ciężarowych starają się zminimalizować problem martwego pola poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii, to i tak nadal jest to jedna z przyczyn wypadków z udziałem ciężarówek.

Sygnalizacja martwego pola

Ze względu na zagrożenia wynikające z tzw. martwego pola we Francji wprowadzono obowiązek wyposażenia ciężarówek w specjalne oznakowanie mające na celu ochronę pieszych, rowerzystów i użytkowników skuterów. Nowe przepisy dotyczące sygnalizowania martwego pola wchodzą w życie wraz z rokiem 2021 i dotyczą wszystkich pojazdów, których dmc przekracza 3,5 tony.

Ciężarówki muszą być wyposażone w oznakowanie wskazujące ich martwe pole. Oznakowanie powinno być widoczne po bokach i z tyłu pojazdu w każdych okolicznościach. Należy je umieścić na wysokości od 0,90 m do 1,50 m nad ziemią (z wyjątkiem szczególnych przypadków). Musi być umieszczone w taki sposób, aby w żaden sposób nie utrudniało widoczności tablic rejestracyjnych pojazdu, widoczności świateł czy innych urządzeń sygnalizacyjnych. Nie może też ograniczać pola widzenia kierowcy.

Oprócz samochodów ciężarowych obowiązek sygnalizacji martwego pola dotyczy również autobusów i autokarów — również z zagranicy. Podczas szkolenia kierowców zawodowych przyszli truckerzy powinni poznać szczegóły wprowadzonych we Francji zmian w prawie. W przypadku niedostosowania się do obowiązujących przepisów grozi kara grzywny w wysokości 135 euro, która może zostać zmniejszona lub podwyższona (do maksymalnie 750 euro).

Obowiązek sygnalizacji martwego pola w samochodach ciężarowych został wprowadzony jako odpowiedź na potrzebę podniesienia świadomości uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim niechronionych użytkowników dróg, jak piesi, rowerzyści, motocykliści itd. Bardzo często osoby kierujące tymi pojazdami nie zdają sobie sprawy z tego, że istnieje coś takiego jak martwe pole, a kierowca ciężarówki w pewnych sytuacjach może nie dostrzegać ich obecności na drodze. Brak tej świadomości bywa przyczyną bardzo poważnych wypadków, niekiedy śmiertelnych.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.