20 sty

Jakie jest minimalne wynagrodzenie w 2021 r. na terenie Unii Europejskiej?

zarobki

Płaca minimalna i zachodzące w związku z nią zmiany wywołują emocje nie tylko na terenie naszego kraju. Minimalne wynagrodzenie jest kwestią, do której poszczególne państwa Unii Europejskiej odnoszą się w różny sposób. Jej wysokość ustalana jest w zależności od przepisów prawnych na drodze ustawy, rozporządzenia albo w wyniku konsultacji społecznych.

Są także państwa, które nie posługują się takim pojęciem i gdzie minimalne wynagrodzenie nie jest stosowane. Jednak w krajach, gdzie pojęcie to obowiązuje, wiele osób zastanawia się, czy nowy rok przyniesie jakieś zmiany. Jak w tym kontekście przedstawia się rok 2021? Sprawdźmy to!

Płaca minimalna – jak ustalana?

Na początek warto dowiedzieć się, jak ustalane są stawki płacy minimalnej w poszczególnych pastwach członkowskich Unii Europejskiej. Dla przykładu:

  • Dania – minimalne wynagrodzenie ustalane jest w ramach układów zbiorowych pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami; rozmowy prowadzone są w odniesieniu do poszczególnych sektorów gospodarki,
  • Austria – minimalne wynagrodzenie ustalane jest w ramach układów zbiorowych i kształtuje się odmiennie w poszczególnych branżach i sektorach gospodarczych; ostateczna kwota różni się w zależności od czynników, takich jak wiek, doświadczenie i kwalifikacje,
  • Finlandia, Szwecja – minimalne wynagrodzenie ustalane jest w ramach układów zbiorowych w poszczególnych sektorach, 
  • Cypr – minimalne wynagrodzenie ustalane jest dla niektórych grup zawodowych, takich jak pracownicy sprzedaży, pracownicy biurowi, kadra pomocnicza w służbie zdrowia, personel pomocniczy w przedszkolach, żłobkach i szkołach, pracownicy ochrony, dozorcy i sprzątaczki,
  • Włochy – minimalne wynagrodzenie ustalane jest w ramach układów zbiorowych.

Branża transportowa a płaca minimalna

Rok 2021 przyniósł zmiany w stawkach minimalnych w wielu krajach. Nowe przepisy dotyczą także branży transportowej i logistycznej. Obowiązujące stawki różnią się w zależności od wspomnianego wyżej sposobu ich ustalania, a także od warunków panujących w danym państwie. Dla przykładu we Francji minimalna stawka godzinowa brutto w 2021 roku wzrasta około 1 procent i wynosi 10,25 euro. Oznacza to, że kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto to nieco powyżej 1554 euro. 

Z kolei w Holandii sytuację kreują przepisy prawne i układy zbiorowe (tzw. CAO) dla branży przewozowej i logistycznej. Zagraniczni przewoźnicy muszą stosować w przypadku delegowanych kierowców ogólnie obowiązujące stawki minimalnej płacy. Płaca minimalna w 2021 roku wynosi 1648 euro miesięcznie brutto dla osoby, która ukończyła 21 lat. Stawki godzinowe dotyczące czterdziestogodzinnego tygodnia pracy kształtują się następująco:

  • 10,24 euro dla osoby, która ma ponad dwadzieścia jeden lat,
  • 7,78 euro dla osoby, która ma dwadzieścia lat,
  • 5,84 euro dla osoby, która ma dziewiętnaście lat,
  • 4,86 euro dla osoby w wieku osiemnastu lat.  

Kwestia ta przedstawia się nieco inaczej w Niemczech. Jeśli chodzi o branżę transportową to płaca minimalna wzrasta do 9,50 euro za godzinę, natomiast według planu z dniem 1 lipca 2021 roku kwota ta ma wynosić już 9,60 euro. W dalszej perspektywie planowane są także kolejne podwyżki – z dniem 1 stycznia 2022 roku i 1 lipca 2022 roku, do momentu, aż minimalna stawka godzinowa wyniesie 10,45 euro.

Z kolei w Danii z dniem 1 stycznia 2021 roku zaczyna obowiązywać nowa ustawa o wynagrodzeniach kierowców, zgodnie z którą przepisom o minimalnej płacy podlegają truckerzy wykonujący transport krajowy, kabotaż i część drogową transportu kombinowanego w Danii. Nowe rozporządzenie obejmuje także zagraniczne firmy transportowe i zatrudnianych przez nie pracowników. Oznacza to, że przewoźnicy z zagranicy, realizujący kabotaż na terytorium Danii, muszą wypłacać wynagrodzenie według stawki godzinowej określonej przez ogólnokrajowy układ zbiorowy dla sektora transportu, czyli 164,96 koron duńskich za godzinę. 

Zmiany w prawie od 2021 roku

Oczywiście wysokość płacy minimalnej to niejedyny aspekt zmieniający się w 2021 roku.  Ogromne znaczenie mają także nowe ustawy, które decydują o sposobie organizacji pracy i wpływają na sposób jej wykonywania.

Np. w Danii istnieje konieczność zapisania się do specjalnego rządowego rejestru, a także obowiązek zgłaszania transportu objętego płacą minimalną. Natomiast w Niemczech od 1 stycznia 2021 roku zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o ruchu drogowym, co oznacza zmiany dotyczące przewozów specjalnych – chodzi o transport ciężki i ponadgabarytowy. 

We Francji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stworzyło natomiast przepisy, które mają chronić pieszych, rowerzystów i osoby poruszające się na skuterach. Nowe rozporządzenie wprowadza obowiązek wyposażania ciężarówek w oznakowanie sygnalizujące o martwym polu i określa, gdzie wspomniane oznakowanie ma się znajdować. Warto wspomnieć także o zmianach, które przygotował Londyński Urząd Transportu, a które dotyczą surowszych norm w strefie Low Emission Zone. Normy te miały wejść w życie z dniem 26 października 2020 roku jednak sytuacja pandemiczna uniemożliwiła podejmowanie stosowanych kroków. Nowy termin wyznaczono więc na dzień 1 marca 2021 roku. Począwszy od tej daty za wjazd do regionu samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, który nie spełnia podanych niżej norm, trzeba będzie uiścić opłatę.

Widać więc wyraźnie, że praca w branży transportowej jest wymagająca i wiążę się z ciągłym poszerzaniem wiedzy, także tej z zakresu przepisów prawnych.   

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.