09 lut

Jakie obowiązki musi wypełnić kierowca przed wjazdem na Węgry?

Węgry flaga

Węgierski rząd wprowadził nowy obowiązek dla kierowców. Sprawdź, jakich formalności musi dopilnować kierowca, zanim uda się na Węgry i kogo one obejmują. Choć wydaje się to niewiarygodne i absurdalne, na Węgrzech weszły w życie nowe przepisy, które w sposób oczywisty i rażący naruszają unijne prawo o swobodnym przepływie towarów i usług.

Chodzi o nowy obowiązek zgłaszania każdego przewozu drogowego, odbywającego się na terenie Węgier. Jaki jest cel i sens wprowadzenia kolejnego obciążenia biurokratycznego na Węgrzech?

Kiedy trzeba zgłaszać przewóz?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem rządowym na Węgrzech obowiązkowi zgłoszenia podlegają:

  • kabotaże, bez względu na dopuszczalną masę całkowitą pojazdu,
  • przejazdy międzynarodowe, zarobkowe pojazdów o masie powyżej 3,5 tony,
  • przejazdy międzynarodowe na potrzeby własne pojazdami o macie powyżej 7,5 tony.

Przewóz trzeba każdorazowo zgłosić na specjalnie utworzonej w tym celu platformie rządowej.

Kto zgłasza przewóz i jakie dane należy podać?

Obowiązkowi zgłoszenia przewozu podlegają zarówno przewoźnicy zagraniczni jak i węgierscy. Rejestrację należy przeprowadzić w specjalnie do tego celu utworzonej witrynie internetowej https://bireg.gov.hu/bireg za każdym razem przed wjazdem na Węgry oraz przed opuszczeniem kraju. Dane te trzeba udostępnić przed zakończeniem załadunku lub rozładunku na Węgrzech. Informacje, jakie trzeba podać, są szczegółowe i dotyczą nie tylko nazwy i adresu firmy przewozowej, ale nawet danych osobowych kierowcy.

A co z karami za brak zgłoszenia?

Naturalnie jeśli pojawił się nowy, uciążliwy obowiązek dla przewoźników, wprowadzono jednocześnie kary za jego niewykonywanie. Wysokość kary wynosi 800 fornirów, co stanowi równowartość około 10 tysięcy złotych. Co więcej, uchylanie się od wykonywania obowiązku może prowadzić do zakazu wykonywania przewozów na terenie Węgier.

Jaki jest cel nowego prawa?

Populistyczny, nacjonalistyczny rząd węgierski tłumaczy wprowadzenie nowych obostrzeń koniecznością ochrony narodowego rynku transportowego i nadmiernym wpływem na niego zagranicznych przewoźników. Takie postępowanie, jak wspomniano, jest sprzeczne z prawem unijnym i być może doprowadzi do kolejnego sporu pomiędzy Brukselą a Budapesztem. W kuluarach mówi się, że nowe formalności, mające utrudnić funkcjonowanie zagranicznym firmom transportowym na rynku węgierskim, mogą mieć związek z korupcją na szczytach władzy. Czas pokaże, jaka jest prawda i jak nowe obostrzenia wpłyną na transport w tamtym rejonie. Nie bez znaczenia będzie także reakcja UE. Następne wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się wiosną 2022 roku.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.