23 mar

Jakie rozporządzenie przedłuża ważność dokumentów przewoźnikom?

młotek sędziowski

Dokumenty, które są niezbędne do pracy zawodowych kierowców, czyli między innymi licencje, świadectwa, certyfikaty czy zezwolenia mają określoną ważność. Po upływie określonego terminu wymagają one przedłużenia lub wyrobienia nowego dokumentu. Jednak w lutym 2021 zaszła istotna zmiana dotycząca daty ważności wspomnianych dokumentów. Na mocy Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2021/267 z dnia 16.02.2021 roku świadectwa kierowcy i licencje wspólnotowe zachowują ważność na kolejnych dziesięć miesięcy. Które dokumenty obejmuje ta zmiana i w jakich przypadkach można z niej skorzystać?

Których dokumentów dotyczy rozporządzenie?

Przedłużenie ważności dokumentów, które ujęte zostały w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/267 dotyczy dokumentów, których data ważności dobiega końca w określonym czasie, czyli między 1 września 2020 roku, a 30 czerwca 2021 roku. Wyjątek stanowią natomiast dokumenty, których ważność została już przedłużona na mocy poprzedniego rozporządzenia 2020/698 (chodzi tutaj o takie dokumenty, które wygasłyby w okresie od 1 marca 2020 roku do 21 sierpnia 2020 roku). Rozporządzenie dotyczy świadectw kierowców, licencji wspólnotowych, prawa jazdy, terminu przeglądu, kodu 95 oraz ważności szkoleń okresowych kierowców. Z uwagi na to, że Polska nie przystąpiła w całości do nowego Rozporządzenie, przedłużenie terminu nie dotyczy przeglądu tachografów, ważności świadectw zdatności do ruchu drogowego i okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep.

Na jaki okres przedłużana jest ważność dokumentów?

Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2021/267 ważność wymienionych dokumentów zostaje przedłużona o kolejnych dziesięć miesięcy. Wyjątek stanowią jednak dokumenty, których termin ważności upływa w okresie między 1 września 2020 roku, a 30 czerwca 2021 roku, ponieważ w tych przypadkach okres ich ważności zostaje przedłużony do dnia 1 lipca 2021 albo o 6 miesięcy, przy czym brana pod uwagę będzie korzystniejsza data. Jest to szczególnie ważne w kontekście planowania terminów szkoleń dla kierowców. Omawiane rozporządzenie zostało wprowadzone ze względu na potrzebę ustanowienia szczególnych środków tymczasowych związanych z utrzymującym się kryzysem związanym z pandemią COVID-19.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.