12 kw.

Jak rozliczać ewidencję czasu pracy kierowców, by zmniejszyć koszty?

kierowca

Wyliczanie ewidencji czasu pracy kierowców wymaga wiedzy z zakresu regulacji prawnych, które często są zmieniane i przez to wprowadzają niemałe komplikacje. Nieścisłości pojawiają się m.in. dlatego, że firmy używają w tym celu aplikacji, w których przez wiele lat nie wdrażają nowych funkcji, nie dokonują aktualizacji i nie weryfikują swojej wiedzy. W ten sposób nieświadomie przyczyniają się do zwiększania kosztów. Są jednak sposoby na to, by je zmniejszyć.

Jak programy komputerowe zaburzają wyniki ewidencji czasu pracy?

Różne sytuacje na drogach prowadzą do tego, że firmy transportowe mają problemy z zaplanowaniem pracy według ustalonych godzin dziennych i dni tygodnia. Często dochodzi do przekroczenia etatu, co generuje trudności w wyliczaniu. Wszystko to spada na pracodawcę, który musi zajmować się nadgodzinami, dodatkami za przepracowane dni wolne oraz dopłatami do płac w krajach UE. Wiele firm transportowych do rozliczania ewidencji czasu pracy używa programów komputerowych. Jednak mogą one działać nieprawidłowo przez brak usprawniania niektórych rozwiązań czy aktualizacji. Zdarza się, że brakuje w nich włączonej opcji kompensat. Wieloletnie programy mogą także pracować na przedawnionych stawkach gwarantowanych lub nieaktualnych opcjach przenoszenia zdarzeń pracy przy rekompensowaniu nadgodzin. Zdarza się również tak, że wbrew zakazowi wyliczane jest wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach i dniach wolnych.

Jak zmniejszyć godziny nadliczbowe?

Istnieją pewne metody, które pozwalają dokładniej przeprowadzać obliczenia. W celu wykorzystania godzin z dni niepracujących uruchamia się opcję równoważenia, co rozwiązuje problem nieregularnego czasu pracy. Jest również metoda, która ustanawia za dzień wolny ten, podczas którego praca nie została wykonana lub trwała krótko (np. poniedziałek z przepracowaną godziną). Możliwość skorzystania z takich funkcji w programie umożliwia znaczne zmniejszenie godzin nadliczbowych. Wygenerowane oszczędności mogą być przeznaczone na wyższe diety lub premie. Niestety, tego typu opcje nie są dostępne w każdej popularnej aplikacji na rynku.

Jak wyeliminować dopłaty z płac zagranicznych?

Rozliczanie płac według UE wpływa na comiesięczne ograniczenia oszczędności w dopłatach. Niedopasowanie kwot ryczałtów do wysokości składników prowadzi do powstawania wysokiego wyrównania kwartalnego, co przeważnie zaburza stabilność finansową firmy. Rozwiązaniem tego problemu jest przeprowadzenie symulacji wskazanych okresów rozliczeniowych, które pozwala dopasować wysokość tych ryczałtów. W ten sposób comiesięczne rozliczenia płac UE mogą być tak skonfigurowane, by dopłaty nie występowały. W tym celu trzeba włączyć w programie rozliczenie w okresie 3-miesięcznym oraz rozliczenie pełnymi kwartałami. Jest to sposób na to, by należności zagraniczne były wypłacane co miesiąc bez późniejszych dopłat.

Jak poprawić błędy w rozliczaniu ewidencji czasu pracy?

Wielu właścicieli firm transportowych wychodzi z błędnego założenia, że program komputerowy nie może popełniać błędów. W praktyce często okazuje się, że niektóre opcje nie są ustawione lub są źle skonfigurowane. Komputer dokonuje poprawnych obliczeń i pracodawca nie wie, że w ten sposób generuje rozbieżności w swojej firmie. Dla takich podmiotów prowadzone są szkolenia z rozliczania czasu pracy kierowców, które mają na celu ugruntować wiedzę i zwiększyć świadomość dotyczącą obowiązujących zasad i uwarunkowań prawnych. Dzięki nim można sprawdzić, czy ewidencja jest prowadzona właściwie, a poprzez uwzględnienie pewnych opcji dodatkowo zmniejszyć koszty wynikające z trudności operowania programem, który musi uwzględniać zawiłe prawo.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.