16 kw.

DANIA – wysokie kary za brak zgłoszenia kabotażu!

Ostatnio otrzymujemy coraz więcej sygnałów od naszych klientów, którzy byli niedawno w Danii, że tamtejsza policja w zmorzyła kontrole i tym razem dotyczą one głównie kabotażu.

Z otrzymanych przez nasz informacji wynika, że tylko w pierwszym tygodniu kwietnia duńska policja przeprowadziła blisko 200 kontroli ciężarówek głównie przy trasie E20 i E45. Same działania prowadzone były też w dość specyficzny sposób, otóż funkcjonariusze przyjeżdżali na parkingi o poranku, ustawiali się przy wyjazdach i sprawdzali wszystkie przejeżdżające pojazdy. Kto więc zamierzał opuścić parking, ten musiał okazać dokumenty do kontroli.

Opisaną wyżej akcję zorganizowano z powodu obowiązku, który wprowadzono od 01 stycznia 2021 roku czyli konieczności zgłaszania przewozu kabotażowego dla przewoźników. W związku z tym w Danii obowiązują od 01 kwietnia 2021 roku nowe kary wystawiane za brak zgłoszenia takiego transportu. Trasy tego typu muszą być, jeszcze przed ich rozpoczęciem, każdorazowo rejestrowane na specjalnie do tego stworzonej witrynie internetowej dostępnej pod adresem www.erst.virk.dk by ułatwić egzekwowanie płac minimalnych dla kierowców, obowiązujących właśnie w kabotażu. Przedsiębiorcy, który takiego zgłoszenia nie dokona, grozi kara w wysokości nawet 10000 Koron co w przeliczeniu wynosi około 6100 złotych.

Podczas wyżej opisanych kontroli, obejmujących około 200 ciężarówek, stwierdzono 11 przypadków kabotażu wykonywanego bez zgłoszenia. Najprawdopodobniej w związku ze stwierdzeniem naruszenia w tych przypadkach nie obejdzie się bez 10-tysięcznej kary.

Jeśli potrzebujecie dodatkowych informacji o zgłaszaniu kabotażu, zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszego biura.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.