15 cze

Praca w tandemie. Czas pracy załóg dwuosobowych

dwóch kierowców tira

Jazda w podwójnej obsadzie umożliwia lepsze planowanie czasu pracy kierowców, co pozwala szybciej i bezpieczniej realizować transport. Rozładunek i załadunek wykonują dwie osoby. Kierowcy popełniają mniej błędów i szybciej rozwiązują powstałe problemy. Taki tryb pracy to również sposób na to, by przeszkolić niedoświadczonego pracownika. Jak według przepisów rozlicza się czas załóg dwuosobowych?

Podstawowe zasady pracy w podwójnej obsadzie 

Organizacja pracy załóg dwuosobowych zależy przede wszystkim od dyspozycyjności oraz częstotliwości i długości przerw. Dzienny okres rozliczenia czasu pracy kierowców w tandemie nie może przekraczać 30 godzin. Drugi kierowca musi dołączyć do pierwszego nie później niż godzinę po rozpoczęciu pracy przez pierwszego kierowcę. Zmiana osoby prowadzącej pojazd wymaga zamiany kart oraz wpisu do tachografu. Czas ten traktowany jest jako inna praca. Zamiana kart w tachografie po 4,5 godziny nie jest równoznaczna z rozpoczęciem lub zakończeniem dnia roboczego. Te etapy odbywają się tradycyjnie – na początku i na końcu dnia.

Zaletą korzystania z pracy w tandemie jest możliwość cotygodniowego pobytu w domu oraz płatny dyżur kierowcy. Są dwa typy dyżuru – 50% i 100%. Czas drugiego kierowcy jest czasem 50% dyżuru. Do wad takiego trybu pracy trzeba zaliczyć krótsze odpoczynki dzienne, konieczność odbywania odpoczynku w kabinie i długą jazdę.

Jak w praktyce kształtuje się czas pracy załogi dwuosobowej? 

Przykładowy plan jazdy w tandemie wygląda tak, że kierowca A prowadzi samochód przez 4,5 godziny, a kierowca B pozostaje w dyspozycyjności. Następnie zamieniają się miejscami i przekładają karty w tachografie. Teraz kierowca B jedzie przez 4,5 godziny, a kierowca A pozostaje w dyspozycyjności. Ma jednak w tym czasie zaliczone 45 minut przerwy wymaganej po przejechaniu 4,5 godziny. Następnie kierowca A znowu prowadzi przez 4,5 godziny, a kierowca B pozostaje w dyspozycyjności do kolejnego czasu przesiadki. Może wtedy wykorzystać przerwę. Na końcu obaj kierowcy udają się na odpoczynek dzienny na 9 godzin. Pauza wygląda w ten sposób, że kierowcy zamieniają się rolami po 4,5 godziny. Nie trzeba więc organizować dodatkowych przerw. Dwa razy w tygodniu kalendarzowym praca załogi dwuosobowej może uwzględnić dodatkową godzinę jazdy u każdego z kierowców.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.