16 sie

Jak sformułować dobry regulamin pracy kierowców?

kierowca

Wewnętrzny regulamin pracy musi być stworzony w przedsiębiorstwach nieobjętych układem zbiorowym, które zatrudniają powyżej 50 pracowników. Przy mniejszej ilości wystarczy obwieszczenie, w którym znajdą się postanowienia dotyczące porządku wewnętrznego w zakładzie pracy oraz prawa i obowiązki pracowników. Co powinno znaleźć się w regulaminie pracy kierowców?

Regulamin korzystny dla pracownika i pracodawcy 

Zgodnie z prawem pracy w regulaminie wewnątrzzakładowym mogą być regulacje korzystniejsze, niż przewidują to akty wyższego rzędu, czyli kodeks pracy, rozporządzenia wykonawcze, układy zbiorowe pracy i porozumienia zbiorowe. Niższy akt, który jest lepszy dla pracownika, ma pierwszeństwo do zastosowania przed aktem wyższego rzędu. Nie oznacza to jednak, że regulamin nie może być dobry dla pracodawcy. Dobrze przeprowadzona optymalizacja godzin pracowniczych pozwoli zmniejszyć należności z tytułu:

 • przestojów,
 • dyżurów,
 • nadgodzin,
 • godzin nocnych,
 • wyrównania z pracy poza granicami kraju.

Właściwie sporządzony regulamin umożliwia zmniejszenie kosztów przedsiębiorstwa bez oszczędzania na pracownikach. Zawarte w nim informacje powinny opierać się na podstawie danych zebranych podczas analizy czasu pracy kierowców.

Elementy regulaminu pracy kierowców 

Istnieje szereg informacji, które muszą znaleźć się w regulaminie. Są to np. organizacja pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, przyjęte okresy rozliczeniowe, rodzaje pracy, obowiązki pracodawcy i pracowników czy informacje dotyczące kar porządkowych. Przepisy prawa umożliwiają także wprowadzenie postanowień, które doprecyzowują organizację.regulaminie pracy kierowców są to przede wszystkim:

 • system i wymiar czasu pracy,
 • przedział czasowy doby niedzielno-świątecznej,
 • określenie godzin nocnych i nocnych kwalifikowanych,
 • długość okresu rozliczeniowego,
 • minimalne wynagrodzenie za granicą,
 • indywidualny rozkład czasu pracy.

W regulaminie muszą znaleźć się także rodzaje prac przeznaczone dla pracowników młodocianych przygotowujących się do zawodu, obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, czy charakter potwierdzania przybycia pracownika, zaznaczania jego obecności i nieobecności w pracy.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.