17 maj

Koniec okresu przejściowego w Danii

Przypominamy, że 2 lutego zaczęły obowiązywać przepisy, które dotyczą delegowania pracowników transportu drogowego, które reguluje Pakiet Mobilności. Duńczycy wprowadzili wówczas tak zwany okres przejściowy, podczas którego służby kontrolujące transport nie egzekwowały przestrzegania nowych przepisów, który dobiegł końca i od dnia 1 maja 2022 roku Duński Urząd Transportu rozpoczął egzekwowanie  nowych zasad delegowania w transporcie.

Pod koniec stycznia Duński Urząd Transportowy przekazał informację, że kontrole dotyczące przestrzegania nowych przepisów mówiących o delegowaniu kierowców do 30 kwietnia 2022 roku, będą mieć tzw. Charakter „orientacyjny”, co oznacza, że do końca kwietnia na kierowców nie nakładano żadnych kar, które wynikałyby z nowych przepisów.

Od 1 maja za niedopełnienie formalności związanych z rejestracja delegowania w systemie IMI, mających związek z wypłatą adekwatnego wynagrodzenia bądź nieposiadaniem odpowiedniej dokumentacji, grozi kara grzywny.

Duński Urząd Transportu jednocześnie przypomina, że kierowcy, który odbywa delegację na terenie Danii przysługuje minimalna duńska stawka godzinowa podczas wykonywania kabotażu bądź części drogowej transportu kombinowanego. Kierowca zobowiązany jest, aby w trakcie kontroli drogowej przedstawić deklarację delegowania oraz dodatkową dokumentację. Czas załadunku oraz rozładunku, a także odpoczynku wraz z innymi dostępnymi pracami, którymi nie jest jazda z towarem w ramach kabotażu bądź drogowej części transportu kombinowanego, nie zalicza się do czasu pracy objętego wynagrodzeniem minimalnym.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.