20 maj

Ważność dokumentów w trakcie trwania epidemii COVID-19

Przypominamy, że zgodnie z Art. 15zzzw ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ważność uprawnień do kierowania pojazdami została wydłużona.

Przedłużona ważność obejmuje dokumenty takie jak:

  • Prawo jazdy, w tym także prawo jazdy zagraniczne
  • Świadectwo kierowcy
  • Uprawnienia do kierowania pojazdami
  • Wpis w prawie jazdy kodu 95, który potwierdza uzyskanie wstępnej kwalifikacji, wstępnej kwalifikacji przyspieszonej, wstępnej kwalifikacji uzupełniającej, wstępnej kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej bądź ukończenia szkolenia okresowego

Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzono ułatwienia dotyczące badań okresowych dla zawodowych kierowców, mianowicie kierowcy, którzy wykonują przewozy drogowe nie musza przechodzić ani dostarczyć badań lekarskich oraz psychologicznych, jednakże po odwołaniu stanu epidemii kierowcy są zobowiązani do wykonania zaległych badań w terminie nie przekraczającym 60 dni licząc od dnia odwołania stanu epidemii.

W Polsce zniesienie stanu epidemii nastąpiło 16 maja 2022 roku, a więc ostateczny termin upływa 7 lipca 2022 roku.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.