23 maj

Projekt pierwszej od dziewięciu lat podwyżki diety w trakcie delegacji krajowej

Informujemy, że zgodnie z projektem rozporządzenia, który został opublikowany 18.05.2022 roku, przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, dotychczasowa stawka diety – 30 zł – za dobę podróży służbowej w kraju ma wzrosnąć o 26%, a więc o 8 zł, z czego 20% czyli 7,60 zł to ryczałt na pokrycie kosztów związanych z dojazdem środkami komunikacji miejscowej, a pozostała kwota ma być wykorzystana na pokrycie kosztów wyżywienia w czasie trwania podróży służbowej.

Projekt zakłada również wprowadzenie zmian w wypłacanym ryczałcie za nocleg, który obecnie wynosi 45 zł, a po zmianach miałby wynosić 57 zł. Jednakże wzrost kosztów noclegu ma być potwierdzony rachunkiem, który za dobę hotelową nie może przekraczać dwudziestokrotności stawki, a więc obecnie jest to 600 zł, a po zmianach 760 zł.

Autorzy projektu, aby obliczyć wysokość diety wzięli pod uwagę średnioroczny wskaźnik cen towarów oraz usług konsumpcyjnych a latach 2013-2021 oraz prognozowana inflację na rok 2022.

Rozporządzenie wejdzie w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego przedstawiciela na terenie Francji, MiLoG, Loi Macron, czas pracy na terenie Austrii, pomoc w zgłoszeniu kierowcy, pomoc w przygotowaniu dokumentacji.