23 maj

Projekt pierwszej od dziewięciu lat podwyżki diety w trakcie delegacji krajowej

Informujemy, że zgodnie z projektem rozporządzenia, który został opublikowany 18.05.2022 roku, przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, dotychczasowa stawka diety – 30 zł – za dobę podróży służbowej w kraju ma wzrosnąć o 26%, a więc o 8 zł, z czego 20% czyli 7,60 zł to ryczałt na pokrycie kosztów związanych z dojazdem środkami komunikacji miejscowej, a pozostała kwota ma być wykorzystana na pokrycie kosztów wyżywienia w czasie trwania podróży służbowej.

Projekt zakłada również wprowadzenie zmian w wypłacanym ryczałcie za nocleg, który obecnie wynosi 45 zł, a po zmianach miałby wynosić 57 zł. Jednakże wzrost kosztów noclegu ma być potwierdzony rachunkiem, który za dobę hotelową nie może przekraczać dwudziestokrotności stawki, a więc obecnie jest to 600 zł, a po zmianach 760 zł.

Autorzy projektu, aby obliczyć wysokość diety wzięli pod uwagę średnioroczny wskaźnik cen towarów oraz usług konsumpcyjnych a latach 2013-2021 oraz prognozowana inflację na rok 2022.

Rozporządzenie wejdzie w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.