27 maj

Zmiany w ewidencji czasu pracy kierowców

Przypominamy, że 29.05.2022 roku wchodzi w życie nowelizacja art. 25 ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 879 z 16.04.2004), która mówi o prowadzeniu elektronicznej lub papierowej ewidencji czasu pracy dla każdego kierowcy oraz czasu przechowywania jej przez 10 lat po zakończeniu okresu nią objętego.

Nowa ewidencja czasu pracy kierowcy musi zawierać:

– Ilość przepracowanych godzin uwzględniając rozpoczęcie oraz zakończenie pracy

– Ilość przepracowanych godzin w porze nocnej

– Liczba godzin nadliczbowych

– Ilość dni wolnych od pracy wraz z powodem ich udzielenia

– Liczba godzin dyżuru uwzględniając jego początek i koniec z informacją czy dyżur odbywał się w domu

– Rodzaj i czas zwolnień od pracy

– Rodzaj i czas innych uzasadnionych nieobecności w pracy

– Czas nieuzasadnionych nieobecności w pracy uwzględniając:

* Zapisy z wykresówek

* Wydruki danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy

* Pliki pobrane z tachografu cyfrowego i karty kierowcy

* Inne dokumenty potwierdzające czas pracy i jej typ

* Rejestry, opracowane na podstawie zapisów z wykresówek oraz danych i plików z karty kierowcy i tachografu

Ewidencji czasu pracy nie stosuje się dla kierowców objętych zadaniowym czasem pracy i otrzymujących wynagrodzenie ryczałtowe za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną. W tym przypadku należy pamiętać, że pracodawca musi prowadzić  indywidualne karty ewidencji nieobecności pracownika z podziałem na czas oraz typ.

PO WIĘCEJ INFORMACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.