31 maj

Nowe uprawnienia ITD i GITD

Pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego jak i Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego odzyskają uprawnienia do karania kierowców.

Najważniejsza zmiana, jaka jest planowana, to rozszerzenie katalogu wykroczeń o artykuł 86 Kodeksu wykroczeń mówiący o powodowaniu zagrożeń w ruchu drogowym, co zagrożone jest karą grzywny. Bardzo istotną kwestią jest rejestrowanie oraz ujawnianie przypadków wjazdów na przejazd kolejowy, mimo tego, że sygnały świetlne tego zabraniają. W tym przypadku kara grzywny może wynieść nawet 2 tys. zł. W rozporządzeniu możemy przeczytać, że nie ma przeszkód żeby inspektor nałożył mandat karny na kierującego pojazdem, który, aby uniknąć kontroli nie zatrzymał pojazdu, pomimo iż wydawane sygnały nakazywały jego zatrzymanie.

Wydawać by się mogło, że są to sytuacje należące do rzadkości, jednakże kierowcy nazbyt często niestosują się do sygnałów ostrzegawczych czy opuszczonych szlabanów, w związku z czym GITD planuje montaż pięciu urządzeń mających za zadanie monitorować niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej przy przejazdach kolejowych. Projekt ma zostać zrealizowano końca 2023 roku. Ponadto w ramach projektu został przewidziany zakup 11 samochodów wyposażonych w urządzenia służące do rejestracji wykroczeń w ruch drogowym.

Projekt nowego rozporządzenia dotyczącego uprawnień pracowników GITD jest gotowy. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 sierpnia 2022 roku.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.