07 cze

Nowe wymogi przy zatrudnianiu Ukraińców

Polski rząd przygotowuje nowelizację specustawy, która pomaga w zatrudnianiu Ukraińców w o wiele prostszy sposób. Jednakże w nowej wersji niniejszej specustawy możemy znaleźć zapis, który mówi o tym, że żeby móc zatrudnić obywatela Ukrainy konieczne będzie, poza tym jak było do tej pory, powiadomienie o tym w ciągu 14 dni właściwego urzędu, przedstawić informacje dotyczące minimalnego wymiaru pracy oraz minimalnej płacy pracownik. Oznacza to, że pracownik nie będzie mógł przepracować mniejszej ilości godzin niż pracodawca zadeklarował, a nawet jeżeli do tego dojdzie, pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia w takiej wysokości, jakby pracownik przepracował cały zadeklarowany czas.

W związku z niniejszą nowelizacją mogą wystąpić problemy takie jak zaniżanie deklarowanego czasu pracy kierowców, w taki sposób, aby pracodawcy nie musieli wypłacać wynagrodzenia, jakie wynika z deklarowanego czasu pracy.

Według doniesień medialnych za wprowadzeniem nowych przepisów stoi fakt, że w ostatnich tygodniach wielu spośród obywateli Ukrainy było nieuczciwie traktowanych, pracodawcy są jednak przekonani, że niniejsze zmiany mogą jedynie doprowadzić do znacznego pogorszenia sytuacji naszych wschodnich sąsiadów, gdyż w związku z trudnościami w zgłaszaniu pracowników w urzędach, gotowość do zatrudnienia Ukraińców może maleć.

Prace nad nowelizacją specustawy toczą się niespodziewanie szybko, gdyż pod koniec maja specustawa była już po pierwszym czytaniu w Sejmie.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.