13 cze

Anulowany mandat za nocleg w kabinie

Urzędnicy francuskiego DREAL – odpowiednik polskiego ITD w czerwcu 2019 roku nałożyli na rumuńskiego przewoźnika karę za odbiór regularnego odpoczynku w kabinie pojazdu. Jednakże w maju 2022 roku francuski sąd uchylił niniejszą grzywnę wynoszącą 719 euro.

Przewoźnik korzystając z pomocy prawnika polecanego przez rumuński związek przewoźników UNTRR wniósł odwołanie, gdyż inspektorzy nie zatrzymali kierowcy na „gorącym uczynku”. Kierowca został zatrzymany podczas jazdy. Francuscy inspektorzy bez pomocy tłumacza przesłuchali rumuńskiego kierowcę w języku, którego ten nie znał. Podczas przesłuchania kierowca nie przyznał się do tego, aby jego odpoczynek odbywał się w pojeździe.

W ciągu ostatnich lat francuskie władze ukarały wielu spośród rumuńskich przewoźników, po tym jak Francuzi skontrolowali kierowców z Rumuni, pomimo faktu, iż miejscem gdzie odbywali odpoczynek był np. dom znajomych, krewnych bądź hotel, a nie kabina samochodu ciężarowego. Praktyka stosowana przez władze francuskie jest sprzeczna z wyjaśnieniami Komisji Europejskiej oraz francuskimi przepisami, z których jasno wynika, że organy ścigania nie maja uprawnień do tego, aby wymagać od kierowcy żeby ten podczas kontroli przedstawił dokumenty, które potwierdzą, iż regularny tygodniowy okres jego odpoczynku nie odbywał się w pojeździe.

Zgodnie z przepisami, jakie zostały ogłoszone przez francuskie ministerstwo transportu, nie jest wymagane od kierowcy, aby ten posiadał dokument, który w razie kontroli potwierdzi, że w trakcie tygodniowego odpoczynku przebywał w innym miejscu niż kabina pojazdu. Kierowca powinien „zostać złapany na gorącym uczynku”, a inspektor wówczas powinien udowodnić kierowcy winę. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy kierowca podczas kontroli przyzna się do tego, że w okresie 28 dni przed kontrolą, odbywał nocleg w pojeździe.

Francja jest jednym z pierwszych państw, jakie wprowadziło kary za to, że kierowcy odbywają odpoczynek w kabinie samochodu. Maksymalna kara, jaką może uzyskać przewoźnik to 30 tys. euro. Od września 2020 roku karze 1,5 tys. euro podlega również pracodawca, który nakazał swojemu pracownikowi, aby ten swój odpoczynek dzienny bądź tygodniowy odbywał w pojeździe lub w miejscu nie zapewniającym wystarczających warunków komfortu, bezpieczeństwa bądź higieny.

Pod koniec 2021 roku Komisja Europejska potwierdziła, że zakaz korzystania z tygodniowego i dziennego odpoczynku w pojazdach lekkich narusza prawa Wspólnoty i nakazała Francji, aby ta przestrzegała unijne przepisy, które dotyczą rynku wewnętrznego.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.