15 cze

Szwecja wprowadza kary za naruszenia przepisów Pakietu Mobilności

Szwedzki parlament – Riksdag, 22 maja 2022 roku przegłosował propozycję rządu, aby wdrożyć tą część Pakietu Mobilności, która 2 lutego br. weszła w życie.

Nowe przepisy wprowadzają bardziej rygorystyczne wymagania, jakie stawiane są zagranicznym firmom transportowym i dotyczą zgłaszania delegowanych pracowników w Szwedzkim Urzędzie Inspekcji Pracy, w przypadku, gdy przewoźnicy wykonują pracę trwającą ograniczony czas dla szwedzkiego usługobiorcy.

Szwedzki rząd postanowił także, że zagraniczne firmy transportowe, nie mogące przedstawić kopii deklaracji delegowania, zostaną ukarane grzywną wynoszącą 60 tys. koron. Taką samą karę przewoźnicy mogą otrzymać za wykonanie nielegalnego kabotażu. Jest to jedna z najwyższych kar grzywny, jaka nakładana jest za tego typu naruszenia w całej UE.

Służby celne wraz z policją będą przeprowadzały odpowiednie kontrole. Zmiany w prawie szwedzkim wchodzą w życie z dniem 15.06.2022 roku wraz z tymi zmianami wchodzą w życie nowe grzywny.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.