20 cze

Francja nadal wymaga delegatów

W lutym bieżącego roku wraz z wejściem w życie Pakietu Mobilności weszły w życie nowe przepisy dotyczące delegowania kierowców w międzynarodowym transporcie towarów. Pomimo wprowadzenia nowych regulacji prawnych, francuskie służby w dalszym ciągu prowadzą kontrole według starych zasad, w związku z czym nakładają na przewoźników kary grzywny za brak przedstawiciela prawnego na terenie Francji.

Rozporządzenie, które weszło w życie 2 lutego 2022 roku, reguluje kwestie dotyczące delegowania kierowców w krajach Unii Europejskiej. Od firm transportowych wymaga ono m.in. rejestracji międzynarodowych operacji transportowych bądź kabotażowych. Wyjątek od rejestrowania stanowią transporty tranzytowe oraz transporty dwustronne.

Większość państw europejskich uchyliło wcześniej obowiązujące normy prawne, które regulowały tematykę delegowania, po czym zastąpiło je koniecznością rejestracji w systemie IMI, który zarządzany jest przez Komisję Europejską.

Pomimo zmian w prawie europejskim, w niektórych regionach Francji w dalszym ciągu nakładane są kary na przewoźników z Hiszpanii za brak wyznaczonego przedstawiciela prawnego we Francji. W związku z występowaniem licznych przypadków tego typu wśród członków organizacji, Krajowa Federacja Stowarzyszeń Transportowych Hiszpanii, złożyła skargę na Francję do Europejskiego Urzędu Pracy, który zobowiązał się do podjęcia działań we Francji, aby sprzeczne z przepisami europejskimi działania francuskich organów zostały skorygowane.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.