24 cze

Karta Kwalifikacji Kierowcy

W oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury, kierowcy zawodowi są zobowiązani do wyrobienia nowego dokumentu, jakim jest Karta Kwalifikacji Kierowcy, który obowiązuje od 6 kwietnia bieżącego roku. Dokument ten jest jednak obowiązkowy wyłącznie dla kierowców, którzy nie posiadają prawa jazdy z wpisanym kodem 95, które jest respektowane w Polsce.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zostało opublikowane 5.04.2022roku, na podstawie Ustawy o Kierujących Pojazdami z dnia 05.01.2011 roku, jednak nie wprowadza on nic nowego dla kierowców, którzy w prawie jazdy posiadają wpis kodu 95, który potwierdza kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, tj. niezbędne kursy oraz badania. Bez tego wpisu konieczny jest nowy dokument, jakim jest karta kwalifikacji kierowcy, która wydawana jest przez Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania kierowcy.

Kwarta kwalifikacji kierowcy jest to dokument, który potwierdza, że kierowca spełnia wymagania niezbędne do tego, aby wykonywał swój zawód w zakresie kategorii C, C+E lub D, w przypadku, gdy umieszczenie takiej informacji w krajowym prawie jazdy nie jest możliwe.

Aby otrzymać kartę kwalifikacji kierowcy, do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania kierowcy Starostwa Powiatowego, należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy
  2. Kopię orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy
  3. Kopię orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy
  4. Stosowne oświadczenia dotyczące ubiegania się o wydanie profilu kierowcy zawodowego
  5. Kolorową fotografię, wykonaną na wprost na jasnym tle o wymiarach 35×45 mm
  6. Kopię prawa jazdy posiadanego przez kierowcę
  7. Potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 150 zł oraz 0,50 zł opłaty ewidencyjnej za wydanie kwarty kwalifikacji kierowcy
  8. Wzór podpisu na wniosku

Ponadto może się okazać, iż konieczne będzie, aby przedstawić poprzednio uzyskane świadectwo kwalifikacji zawodowej bądź poprzednią kartę kwalifikacji kierowcy, która wydana była przez państwo członkowskie UE, Szwajcarię, państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej bądź stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Wniosek może być złożony również w formie elektronicznej.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.