19 lip

Zmiany wysokości diet w delegacjach krajowych

Przypominamy, iż 18.05.2022 roku opublikowano projekt rozporządzenia, opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt ten dotyczył zmian, jakie mają nastąpić w stawkach diet, które przysługują pracownikowi będącemu w podróży służbowej.

Do tej pory diety, które przysługiwały pracownikowi wynosiły 30 zł, ryczałt za nocleg wynosił 45 zł a ryczałt za dojazd 6 zł. Od 28 lipca bieżącego roku stawki diet, które nie zmieniano od 01.03.2013 roku, wzrosną o ponad 26%. W rozporządzeniu możemy przeczytać, że nowe stawki będą wynosić kolejno: dieta 38 zł, ryczałt za nocleg – 57 zł a ryczałt za dojazd 7,60 zł. Jest to niewielka zmiana biorąc pod uwagę, że stawek diet nie zmieniano od ponad 9 lat.

Ponadto zwrot kosztów za nocleg potwierdzony rachunkiem wzrośnie do 760 zł, jednak rachunek za dobę hotelową nie może przekraczać dwudziestokrotność stawki diety.

Podczas ustaleń nowych diet oraz ryczałtów, uwzględniono wzrost cen oraz obecna inflacja. 

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.