13 wrz

Odzyskaj swoje pieniądze z viaTOLL.

Przypominamy, że 30 września mija termin składania wniosków o zwrot kaucji za urządzenia pokładowe viaBOX (OBU), a także środki z umów zawartych w wygaszonym systemie viaTOLL.

Jak czytamy na stronie e-TOLL, aby uzyskać zwrot kaucji za urządzenie lub środki z salda należy :

-przesłać podpisany formularz reklamacyjny wraz ze zdjęciem OBU z widocznym kodem kreskowym na adres kontakt@etoll.gov.pl

lub

-przesłać podpisany formularz reklamacyjny na adres kontakt@etoll.gov.pl z dyspozycją zwrotu środków znajdujących się na umowie viaTOLL na wskazany rachunek bankowy,

– złożyć dyspozycję zwrotu salda/kaucji w swoim Internetowym Koncie Klienta w zakładce „Komunikaty” i dołączyć zdjęcia urządzeń pokładowych.

W celu przeksięgowania środków z konta viaTOLL na istniejące konto rozliczeniowe w systemie e-TOLL trzeba przesłać podpisany formularz przeksięgowania środków z viaTOLL do e-TOLL na adres kontakt@etoll.gov.pl i dołączyć zdjęcie OBU z widocznym kodem kreskowym lub złożyć dyspozycję zwrotu środków bezpośrednio w Miejscu Obsługi Klienta e-TOLL wraz z dołączonym formularzem przeksięgowania.

Według danych KAS w ostatnim roku działania systemu viaTOLL, zarejestrowanych lub zawieszonych, było ponad 1,5 miliona kont. Daje to sumę około 200 mln złotych zwrotu dla firm transportowych i kierowców. UWAGA! Po 30 września środki pozostawione na kontach viaTOLL i kaucje za urządzenia, przekazane zostaną do Krajowego Funduszu Drogowego.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.