19 wrz

Punkty karne za przeładowanie?

W ciągu ostatnich kilku dni otrzymaliśmy wiele zapytań co do mandatów i punktów karnych, którymi może zostać ukarany kierowca prowadzący pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita została przekroczona.

Taryfikator nie uwzględnia kar finansowych lub punktów karnych dla kierowcy za popełnienie tego wykroczenia. Jednakże mandat kwotowy,  według oficjalnego stanowiska ITD, jest nakładany na podstawie artykułu 97 Kodeksu wykroczeń, co wywołuje duże kontrowersje.

 Rozporządzenie z dnia 15 września, które weszło w życie dwa dni później, dodało do taryfikatora nowe pole, odnoszące się właśnie do artykułu 97 Kodeksu wykroczeń, które przewiduje 15 punktów karnych, za: „Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim”.  Ten bardzo ogólny, niesprecyzowany zapis stwarza duże pole do luźnej jego interpretacji przez organy koordynujące między innymi: ITD, Policja.

W celu klaryfikacji, jeden z portali transportowych, wysłał zapytanie do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, odnośnie tego zapisu w taryfikatorze. Nie uzyskał on  jednak żadnej konkretnej odpowiedzi. Odesłano go jedynie do MSWiA w celu uzyskania takowej informacji . Wynika z tego, że nikt, do tej pory, nie jest w stanie stwierdzić ,czy to wykroczenie będzie podstawą do nałożenia zarówno kary finansowej jak i kary w postaci punktów karnych w oparciu o art. 97 KW.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.