23 wrz

Kara za opóźnienie rozładunku

Opóźnienia są najczęstszym powodem sporów pomiędzy przewoźnikami a ich klientami. Zlecenia czy też umowy często zawierają umowne kary w razie opóźnień czy uszkodzeń.

                W przypadku przewozów krajowych musimy odwołać się do Ustawy Prawo Przewozowe. W art. 65 ust.1 czytamy, że: „Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki”. Kary egzekwowane są na podstawie art. 83 tej samej ustawy. Jeżeli rozładunek został opóźniony, przewoźnik będzie musiał zapłacić odszkodowanie o wartości nieprzekraczającej podwójnego przewozowego. W przypadku gdy opóźnienie wynikało z faktu, że przewoźnik nie podstawił pojazdu do załadunku na czas i w konsekwencji spowodowało to opóźnienie rozładunku, limit podwójnego przewoźnego nie obowiązuje.

                W transporcie międzynarodowym, w przypadku opóźnienia z winy przewoźnika, stosowane są przepisy zawarte w Konwencji CMR. W takim wypadku przewoźnik zobowiązany jest wypłacić odszkodowanie, które nie może być wyższe niż kwota przewoźnego. Odszkodowanie nie jest wymagane, gdy opóźnienie powstało na skutek czynników, których nie mógł przewidzieć lub uniknąć.

                Kary umowne obowiązują tylko w przypadku, gdy przewoźnik nie podstawi na czas pojazdu do załadunku. W innych okolicznościach kary te są nieważne i  nie będą brane pod uwagę podczas procesu sądowego. Zleceniodawca musi udowodnić winę przewoźnika.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.