26 wrz

Nadchodzą zmiany

  Wysokość diety krajowej od 1 stycznia 2023 roku wynosić będzie 45 zł, ryczałt za dojazd środkami komunikacji miejscowej 9 zł, a ryczałt za nocleg 67,5 zł. Ponowne podwyższenie stawki diet krajowych spowodowane jest sytuacją gospodarczą kraju jak i prognozą inflacji na 2023 rok. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje także podwyżkę niektórych diet wirtualnych i limitów za nocleg w zagranicznej podróży służbowej.

                Od nowego roku zmiany obejmą również okresowe badania techniczne. Diagnosta będzie miał obowiązek dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na przeglądzie (zdjęcie drogomierza oraz bryły samochodu z widocznym numerem rejestracyjnym). Kierowcy, którzy zapomną o terminie przeglądu  i przekroczą 30 dni od ważności ostatniego badania, będą musieli zapłacić dwukrotność stawki za badanie. Zmiany dotkną także same stacje kontroli pojazdów, które będą kontrolowane co do warunków lokalowych oraz sprawności sprzętu diagnostycznego. Pozytywnym aspektem zmian będzie możliwość wykonania badania na 30 dni przed terminem badania ( z zachowaniem daty terminu przeglądu z roku poprzedniego) jak i do 30 dni po nim.

                W najbliższych miesiącach wejdzie w życie zmiana ustawy, umożliwiająca  wprowadzenie podstawy prawnej, pozwalającej pracodawcy przeprowadzenie prewencyjnej kontroli trzeźwości oraz kontroli na obecność tzw. substancji narkotycznych u pracownika, gdy jest to niezbędne dla ochrony zdrowia i życia pracowników, osób trzecich lub ochrony mienia.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.