14 paź

Zmiany po 1 listopada

Sejm 10 października przegłosował wejście w życie rozporządzenia zmieniającego obecne regulacje w sprawie badań technicznych pojazdów. Nowe przepisy powstały z konieczności dostosowania polskich wytycznych do prawa unijnego.

                Dyrektywa UE wymusiła ujednolicenie nazewnictwa klasyfikacji usterek. Do 31 października usterki dalej będą dzielone na drobne, istotne i stwarzające zagrożenie, ale od 1 listopada będzie obowiązywał podział na usterki drobne, poważne i niebezpieczne.

                Zaostrzono także przepisy co do niektórych usterek, których wykrycie podczas kontroli, spowoduje zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez diagnostę, bez możliwości zakwalifikowania ich jako usterki mniej poważne. Są to m.in. wycieki powodujące zagrożenie pożarowe, układy zasilane np. gazem LPG nie spełniające wymagań, nie działający układ zawieszenia pneumatycznego, przeróbki silnika wpływające na bezpieczeństwo lub środowisko.      

Po za powyższymi zmianami rozporządzenie nakłada na diagnostów obowiązek sprawdzenia obecności i prawidłowego działania systemu eCall, montowanego w każdym nowym samochodzie począwszy od 31 marca 2018 roku. Problem w tym, że większość stacji diagnostycznych nie będzie w stanie tego sprawdzić. Z tego powodu w wytycznych znajdziemy zapis, że stacje muszą to sprawdzić o ile będzie to możliwe.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.