17 paź

Cross-trade i kabotaż

Jednym z najważniejszych rodzajów wykonywania transportu międzynarodowego jest cross-trade, czyli przewóz pomiędzy dwoma krajami, gdzie firma przewozowa nie ma swojej siedziby.

                Kabotaż różni się od przerzutu tylko zakresem terytorialnym przewozu. Musi on , tak jak i cross-trade, odbywać się na terytorium krajów innych niż kraj siedziby operatora wykonującego przewóz, jednakże wykonywany jest tylko i wyłącznie na terenie jednego państwa.

                Pakiet mobilności wprowadził przepisy, które nakładają obowiązek zgłaszania kierowców, którzy wykonują cross-trade lub  kabotaż, do systemu IMI oraz wypłacania im wynagrodzeń na postawie płac sektorowych. Od lutego 2022 roku przewozy międzynarodowe nie zaliczają się już do podróży służbowych, a więc nie mogą być naliczane nieopodatkowane diety oraz ryczałty za noclegi. Powstał też wymóg dokonania wpisu w tachografie bezpośrednio po przekraczaniu granic państw. W przypadku kabotażu obowiązuje też zasada „zamrożenia” na 4 dni, licząc od początku dnia następującego po dacie ostatniego kabotażu, po wykonaniu maksymalnie 3 kabotaży lub opuszczeniu kraju z załadunkiem.

                Nasza firma oferuje pełen zakres usług, w tym rozliczenia płac sektorowych w Europie. Zapraszamy do współpracy.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.