21 paź

Zwrot opłaty drogowej za jazdę niemieckimi autostradami

Nawet kilka tysięcy euro może czekać na przedsiębiorstwa za przejazdy po niemieckich autostradach. Nasz zachodni sąsiad uruchomił specjalną platformę, która pozwala na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconej opłaty drogowej za okres od 28 października 2020 roku do 30 września 2021 roku.

                Niemcy do opłat drogowych doliczali koszty utrzymania policji drogowej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 28 października 2020 roku wydał wyrok (C-321/19), uznający, że opłaty drogowe wyliczane były nieprawidłowo i naruszały unijne prawo. Na podstawie tego wyroku, 1 października 2021 roku, wprowadzono znowelizowaną ustawę o opłatach drogowych na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Ustawa weszła w życie z mocą wsteczną, która dała możliwość,  wszystkim uczestnikom ruchu, ubiegania się o zwrot nadpłaconej kwoty za przejazdy autostradą.

                Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy udostępnionej przez Federalne Biuro Transportu Towarowego. Jest ona dostępna pod adresem:

https://antrag-gbbmvi.bund.de/web/eservice-bag-mauterstattung

                Do wniosku należy załączyć zestawienia uiszczonych opłat drogowych z Toll Collect lub EETS.

Termin składania wniosków mija końcem 2023 roku.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.