24 paź

Pakiet Mobilności także w Norwegii

Norwegia, chociaż nie jestem członkiem Unii Europejskiej, czasami dostosowuje krajowe przepisy do unijnych wytycznych. Nie inaczej jest w przypadku Pakietu Mobilności. Już od dawna norweski rząd debatował nad wprowadzeniem krajowych przepisów bazujących na tych europejskich regulacjach. Rada Państwa podjęła decyzje, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 listopada 2022 roku.

                Minister Transportu Norwegii powiedział, że nowe zasady mają na celu nie tylko ujednolicenie krajowego prawa transportowego z unijnymi normami, ale także zwiększenia konkurencyjności rodzimych firm w stosunku do zagranicznych przewoźników oraz przeciwdziałanie dumpingowi społecznemu w branży przewozowej.

                Nowe regulacje przewidują m.in. wymóg powrotu pojazdu do kraju siedziby co 8 tygodni oraz kierowcy co 4 tygodnie,  zakaz odbywania pełnych odpoczynków tygodniowych w kabinie, objęcie zasadami kabotażu samochodów o DMC powyżej 2,5 tony, zakaz uzależniania wysokości wynagrodzenia od tego jak szybko kierowca dostarczy ładunek oraz wprowadzenie zasady zamrożenia kabotażu na cztery dni. Dalsze zmiany w norweskim transporcie, bazujące na przepisach Pakietu Mobilności, mają zostać wprowadzone w 2026 roku.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.