28 paź

Tryb OUT w tachografie

Rozporządzenie nr 561/2006 PE i Rady wraz z umową AETR regulują kwestię używania trybu OUT w pojazdach. Korzystanie z niego oznacza, że pojazd porusza się poza zakresem obowiązywania tych przepisów, więc aktywności zarówno kierowcy jak i pojazdu nie muszą być rejestrowane.

                Wyłączone z przepisów są niektóre firmy wykonujące niestandardowy transport jak np. firmy zajmujące się przewozem odpadów komunalnych. W tym przypadku trzeba pamiętać, że wyłączony jest transport, tylko i wyłącznie, odpadów komunalnych. Przewóz np. odpadów opakowaniowych, musi być rejestrowany zarówno na tachografie jak i na karcie kierowcy.

                Poza zakresem stosowania przepisów znalazły się także m.in.  transport z płodami rolnymi, dojazd na przegląd, serwis, naprawę czy konserwację, jazda po placu przy bazie firmy oraz przejazdy podczas których kierowca porusza się samym ciągnikiem siodłowym, bez naczepy/przyczepy. Rozporządzenie wyłącza z przepisów także pomoc drogową (maksymalnie do 100 km) oraz przewozy na liniach regularnych do 50 km.  W sytuacji, gdy kierowca wraca bez załadunku, czyli kolokwialnie mówiąc „na pusto”, NIE MOŻE skorzystać z trybu OUT.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.