09 lis

Kontrola w firmie transportowej

Kontrola ITD musi przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Inspekcja uprawniona jest do przeprowadzenia jej zarówno na drodze jak i w siedzibie przedsiębiorstwa. ITD musi poinformować firmę o kontroli przynajmniej 7 dni przed jej rozpoczęciem. W zawiadomieniu musi zostać zawarta informacja o okresie, który będzie sprawdzany oraz dokumentacji podlegającej kontroli. Po zawiadomieniu inspektorzy muszą ją rozpocząć nie później niż 30 dni od daty dostarczenia. Jeżeli do kontroli nie dojdzie w ciągu 30 dni, cała procedura zawiadamiająca musi zostać przeprowadzona od nowa.  

                Przyczynami kontroli mogą być nieprawidłowości wykryte podczas kontroli drogowej, donos, zgłoszenie przez inny organ lub po prostu rutynowa kontrola. ITD może także po roku od kontroli ponownie skontrolować firmę. Czas trwania kontroli, w jednym roku kalendarzowym, jest zależny od rozmiaru przedsiębiorstwa i będzie to:

-12 dni dla mikroprzedsiębiorstw,

-18 dni dla małych przedsiębiorstw,

-24 dni dla średnich przedsiębiorstw,

-48 dni dla dużych przedsiębiorstw.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, okres ten może zostać wydłużony o kolejne 7 dni. Kary nakładane przez ITD są zależne od ilości zatrudnionych kierowców w firmie:

-15 000 zł – do 10 kierowców

-20 000 zł – od 11 do 50

-25 000 zł – od 51 do 250

-30 000 zł – powyżej 250

-40 000 zł – dla podmiotu wykonującego inne czynności związane z przewozem drogowym

                Poza karami pieniężnymi Inspekcja może wszcząć postępowanie m.in. w celu cofnięcia uprawnień lub licencji wspólnotowej powiązanych z tzw. dobrą reputacją.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.