14 lis

Wysokie kary za złe operowanie tachografem.

Związek niderlandzkich przewoźników TLN otrzymał ostatnio informacje o mandatach jakie zostały nałożone na kierowców we Francji i w Luksemburgu za nieprawidłowe operowanie tachografem.

                Niderlandzki kierowca, którego zatrzymano w Luksemburgu, został ukarany grzywną w wysokości prawie 1 500 euro, za nieprawidłowe zarejestrowanie czasu dyspozycji, w momencie kiedy powinna zostać odnotowana przerwa. Spowodowało to powstanie w sumie 10 naruszeń związanych z brakiem zapisu przerwy po 4,5-godzinnym okresie jazdy z czego 6 zostało zakwalifikowanych jako „bardzo poważne naruszenia”. Mogą one skutkować punktami karnymi w systemie ERRU. Wcześniej związek otrzymał informacje o podobnych karach na terenie Francji.

                System ERRU, czyli Europejski Rejestr Przedsiębiorców Transportu Drogowego, rejestruje naruszenia prawa przewozowego. Naruszenie przepisów skutkuje ukaraniem firmy określoną liczbą punktów karnych. Gdy suma punktów karnych przedsiębiorstwa przekroczy próg, który jest obliczany zgodnie z wielkością przedsiębiorstwa, może zostać ono ukarane zawieszeniem lub utrata licencji wspólnotowej.

                Czas dyspozycyjności nie jest i nie może być zaliczany jako przerwa bądź odpoczynek. Wyjątkiem jest dyspozycja w podwójnej obsadzie.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.