18 lis

Licencja wspólnotowa dla busów

Od 21 maja 2022 roku, w ramach Pakietu Mobilności, wprowadzono zmiany dotyczące transportu lekkiego. Wprowadziły one obowiązek posiadania wypis z licencji wspólnotowej dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 tony do 3,5 tony, dla kierowców świadczący usługi w transporcie międzynarodowym.

                Wymóg posiadania licencji wspólnotowej spowodował, że przedsiębiorcy by ją uzyskać muszą legitymować się Certyfikatem Kompetencji Zawodowych, spełnić wymogi dobrej reputacji oraz posiadać zabezpieczenie finansowe w wysokości 1800 euro na pierwszy samochód oraz 90 euro na każdy następny lub przedłożyć sprawozdanie finansowe bądź posiadać gwarancje bankową. Ponadto przedsiębiorca musi posiadać bazę eksploatacyjną mieszczącą przynajmniej na 1/3 pojazdów wykorzystywanych do transportu oraz do dysponowania pojazdów.

                Kara za brak wypisu z licencji podczas rutynowej kontroli drogowej ITD to 200 złotych dla kierowcy, a kara dla firmy za jej nieposiadanie to 12 000 złotych. W sytuacji gdy skontrolowani zostaną inni kierowcy tej samej firmy kara  będzie mnożona przez ilość kontroli. Ponadto, GITD może wszcząć postępowanie wobec firmy przewozowej skutkujące utratą uprawnień do wykonywania zawodu przewoźnika.               

  Nasza firma oferuje pomoc w uzyskaniu licencji wspólnotowej oraz może użyczyć Certyfikat Kompetencji Zawodowych.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.