22 lis

Elektroniczny list przewozowy

W 2011 roku wszedł w życie protokół dodatkowy do Konwencji CMR w sprawie wprowadzenia nowej formy listu przewozowego czyli e-CMR. Zapoczątkował on konsultacje i przygotowania w celu wdrożenia elektronicznych listów przewozowych. Protokół został przyjęty w 32 krajach, również przez Polskę w 2019 roku.

Naprzeciw szybkim zmianom stanęło jednak polskie prawo, które jako dokument przewozowy uznaje tylko wersję papierową, forma elektroniczna jest nielegalna. Wprowadzenie e-CMR powinno wnieść wymierne korzyści dla firm transportowych. Problem stanowi obawa transportowców wynikająca z małej wiedzy na ten temat . Eksperci uspokajają i podają szereg korzyści wynikających z wprowadzenia e-CMR. Są to m.in. :

-mniejsze koszty obsługi,

-szybsza administracja i fakturowanie,

-większa dokładność danych,

-monitorowanie przesyłek,

-wyeliminowanie błędów wynikających z ręcznego wypełniania.                

Podstawą do uzyskania płatności za usługę przez przedsiębiorcę jest otrzymanie listu przewozowego. Czasem jednak dostarczenie go do siedziby firmy przez kierowcę może potrwać. Elektroniczny list przewozowy zapewni uzyskanie dostępu do niego w momencie zrealizowania usługi co usprawni proces rozliczeń. Ponadto powstrzyma to powstawanie zatorów w transporcie poprzez planowanie transportu na podstawie danych uzyskanych w czasie rzeczywistym. Elektroniczny list przewozowy będzie obowiązkowy w krajach UE od 21 sierpnia 2024 roku.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.