28 gru

Wielka Brytania zmieniła przepisy

Ministerstwo Transportu Zjednoczonego Królestwa wprowadziło zmiany w krajowych przepisach dotyczących dostępu przewoźników z Unii Europejskiej do brytyjskiego rynku przewozów drogowych. Odnoszą się one do przewozów kabotażowych, transportu kombinowanego oraz ruchu trójstronnego.

                Nowe przepisy, które weszły w życie 24 grudnia 2022 roku, zakazują unijnym przewoźnikom przeprowadzenia jednej operacji przewozu kabotażowego, w przypadku gdy ten wjedzie na teren Wielkiej Brytanii bez załadunku.

 Firmy z Unii Europejskiej mają też zakaz wykonywania operacji transportu kombinowanego na terenie kraju. Innymi słowy przewoźnicy z UE mogą wykonywać przewozy wyłącznie w całości tylko tym samym pojazdem lub zespołem pojazdów.                     

Wykonywanie przewozów pomiędzy Wielką Brytanią a krajami trzecimi przez unijnych przewoźników, dozwolone jest tylko na postawie zezwoleń EKMT. Przed zmianą przepisów wystarczyło posiadać licencję wspólnotową.

                Polskie Ministerstwo Infrastruktury wystąpiło z postulatem wprowadzenia rozwiązań przejściowych, które pozwolą na dostosowanie się przedsiębiorców transportowych do nowych wymogów lub też o możliwe odstąpienie od części z nich. Ministerstwo argumentuje to brakiem powiadomienia państw członkowskich UE z wyprzedzeniem, aby te mogły przygotować się do zmian.

16 gru

Wzrost opłat drogowych w Polsce

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało obwieszczenie w sprawie wysokości stawek opłaty elektronicznej na rok 2023. Stawki opłat są corocznie waloryzowane w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych trzech kwartałach. Uzyskane środki trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego. Zmiana opłat dotyczy tylko pojazdów ciężkich o DCM powyżej 3,5 tony. Zmiana wysokości stawek jest uzależniona od klasy emisji spalin, rodzaju drogi i DMC pojazdu.

Wysokości stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych lub ich odcinków :

⁎ Drogi klasy A i S:

• Klasa emisji spalin Euro 5 i wyższe:

-od 3,5t do 12t – 0,24 gr

-powyżej 12t – 0,33 gr

-autobusy – 0,24 gr

• Euro 4:  

-od 3,5t do 12t – 0,34 gr

-powyżej 12t – 0,45 gr

-autobusy – 0,34 gr

• Euro 3:

-od 3,5t do 12t – 0,42 gr

-powyżej 12t – 0,55 gr

-autobusy – 0,42 gr

• Euro 2 i niższe:

-od 3,5t do 12t – 0,48 gr

-powyżej 12t – 0,64 gr

-autobusy – 0,48 gr

Drogi Klasy GP i G:

• Klasa emisji spalin Euro 5 i wyższe:

-od 3,5t do 12t – 0,20 gr

-powyżej 12t – 0,25 gr

-autobusy – 0,20 gr

• Euro 4:

-od 3,5t do 12t – 0,27 gr

-powyżej 12t – 0,36 gr

-autobusy – 0,27 gr

• Euro 3:

-od 3,5t do 12t – 0,34 gr

-powyżej 12t – 0,45 gr

-autobusy – 0,34 gr

• Euro 2 i niższe:

-od 3,5t do 12t – 0,39 gr

-powyżej 12t – 0,50 gr

-autobusy – 0,39 gr

Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

12 gru

Nowa forma kursu reedukacyjnego

Po wprowadzeniu we wrześniu nowych przepisów przez MSWiA, na kilka miesięcy zniknęła możliwość wzięcia udziału w kursie reedukacyjnym. Powraca on teraz, ale w zmienionej wersji.

                Poprzednio, raz na pół roku, każdy kierowca miał możliwość udziału w płatnym kursie, który zmniejszał ilość zgromadzonych punktów karnych o 6. Punkty były kasowane po roku od popełnienia wykroczenia. Nowe przepisy całkowicie to zmieniły.

                Nowy kurs reedukacyjny będzie obowiązywał kierowców, którzy przekroczyli próg 24 dopuszczalnych punktów karnych. Szkolenie potrwa 28 godzin rozłożonych na 4 dni, a jego koszt wzrośnie do 500 złotych. Kierowca straci prawo jazdy, gdy odmówi udziału w kursie lub ponownie przekroczy limit 24 punktów karnych w okresie 5 lat od daty ukończenia kursu. Utrata uprawnień w tych przypadkach będzie wiązać się z koniecznością odbycia pełnego kursu oraz zdania egzaminu na prawo jazdy (teoretycznego i praktycznego). Prawdopodobnie zmiany wejdą w życie w pierwszym kwartale 2023 roku.

09 gru

Inteligentne tachografy drugiej generacji

Latem tego roku Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie dotyczące tachografów nowej generacji czyli Smart II. Szereg zmian w nowych urządzeniach ma ułatwić kontrolę czasu pracy kierowców, kabotaży oraz dotychczasowych obowiązków zawartych w Pakiecie Mobilności.

                Od 23 sierpnia 2023 roku wszystkie nowo zarejestrowane samochody ciężarowe będą musiały być wyposażone w tachograf 2-giej generacji. Tachografy Smart II dysponują m.in. większą pamięcią na dane oraz automatycznie rejestrują przekroczenia granic. Dają też możliwość odnotować w pamięci tachografu załadunki i rozładunki. Najważniejszą zmianą  jest jednak możliwość zdalnego sczytywania naruszeń i niektórych manipulacji za pomocą technologii DSRC. Ta funkcjonalność pozwoli inspektorom drogowym na selekcję pojazdów podlegającym kontroli.

                W ciężarówkach wyprodukowanych przed czerwcem 2019 roku tachografy trzeba będzie wymienić do końca 2024 roku. Obejmie to tachografy analogowe oraz nieinteligentne tachografy pierwszej generacji. Końcowy etap zmian nastąpi w sierpniu 2025 roku kiedy już wszystkie pojazdy o DCM powyżej 3,5 tony będą musiały być wyposażone w inteligentny tachograf drugiej generacji. Przypominamy, że wymogi te obejmują tylko transport międzynarodowy.

05 gru

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych przez naszą firmę szkoleniach z zakresu czasu pracy kierowców, Pakietu Mobilności i Polskiego Ładu oraz BHP a także innych zmian przepisów. Szkolenia odbędą się w siedzibie naszej firmy przy ulicy Ciepłej 11 w Brzesku (sala konferencyjna) w dwóch terminach: pierwsze 28 grudnia 2022 roku ( BHP od 9:00 do 10:45 , Czas Pracy Kierowców od 11:00 do 14:00) oraz drugie 4 stycznia 2023 roku ( BHP od 10:00 do 11:45 , Czas Pracy Kierowców od 12:00 do 15:00).

Wiedza o aktualnych przepisach i normach wśród kierowców zawodowych jest kwestią kluczową. Większa świadomość zmniejsza liczbę błędów i wykroczeń popełnianych przez pracowników,  które są realnym obciążeniem firmy podczas kontroli ITD lub PIP.

Serdecznie zachęcamy do udziału. Zainteresowanych prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów.

02 gru

Wyższe opłaty za jazdę niemieckimi autostradami.

Niemiecka Rada Federalna uchwaliła piątą nowelizację ustawy o pobieraniu opłat za użytkowanie dróg federalnych. Już od 1 stycznia 2023 roku, obejmie ona taryfy opłat drogowych.

                Opłaty te będą związane z emisją CO2 i wytwarzanym hałasem. W wyniku podwyżki, do niemieckiego budżetu, wpłynie około 800 mln euro. Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone na rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej jak i wodnej. W planach niemieckiego rządu jest także rozszerzenie obowiązku uiszczenia opłat drogowych o pojazdy cięższe niż 3,5 tony od 2024 roku. Do tego czasu opłaty obejmują pojazdy o masie powyżej 7,5 tony.

Stawki opłat drogowych (w centach za kilometr) od 1 stycznia 2023 roku:

Klasa emisji spalin Euro 6:

-od 7,5 do 11,99 ton – 9,8c

-od  12 do 18 ton – 14c

-powyżej 18 t  do 3 osi – 18,1c

-powyżej 18 t od 4 osi – 19c

Euro 5 i EEV1:

-od 7,5 do 11,99 ton – 12,6c

-od  12 do 18 ton – 17,7c

-powyżej 18 t  do 3 osi – 22,1c

-powyżej 18 t od 4 osi – 22,9c

4 i Euro 3 + PMK 2:

-od 7,5 do 11,99 ton – 14,2c

-od  12 do 18 ton – 18,8c

-powyżej 18 t  do 3 osi – 23,9c

-powyżej 18 t od 4 osi – 25,4c

Euro 3, Euro 2 + PMK 1:

-od 7,5 do 11,99 ton – 17,1c

-od  12 do 18 ton – 22,6c

-powyżej 18 t  do 3 osi – 29,3c

-powyżej 18 t od 4 osi – 31,6c

Euro 2:

-od 7,5 do 11,99 ton – 19,6c

-od  12 do 18 ton – 24,6c

-powyżej 18 t  do 3 osi – 32,3c

-powyżej 18 t od 4 osi – 34,9c

Euro 1, Euro 0:

-od 7,5 do 11,99 ton – 19,7c

-od  12 do 18 ton – 24,8c

-powyżej 18 t  do 3 osi – 32,8c

-powyżej 18 t od 4 osi – 35,4c

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.