09 gru

Inteligentne tachografy drugiej generacji

Latem tego roku Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie dotyczące tachografów nowej generacji czyli Smart II. Szereg zmian w nowych urządzeniach ma ułatwić kontrolę czasu pracy kierowców, kabotaży oraz dotychczasowych obowiązków zawartych w Pakiecie Mobilności.

                Od 23 sierpnia 2023 roku wszystkie nowo zarejestrowane samochody ciężarowe będą musiały być wyposażone w tachograf 2-giej generacji. Tachografy Smart II dysponują m.in. większą pamięcią na dane oraz automatycznie rejestrują przekroczenia granic. Dają też możliwość odnotować w pamięci tachografu załadunki i rozładunki. Najważniejszą zmianą  jest jednak możliwość zdalnego sczytywania naruszeń i niektórych manipulacji za pomocą technologii DSRC. Ta funkcjonalność pozwoli inspektorom drogowym na selekcję pojazdów podlegającym kontroli.

                W ciężarówkach wyprodukowanych przed czerwcem 2019 roku tachografy trzeba będzie wymienić do końca 2024 roku. Obejmie to tachografy analogowe oraz nieinteligentne tachografy pierwszej generacji. Końcowy etap zmian nastąpi w sierpniu 2025 roku kiedy już wszystkie pojazdy o DCM powyżej 3,5 tony będą musiały być wyposażone w inteligentny tachograf drugiej generacji. Przypominamy, że wymogi te obejmują tylko transport międzynarodowy.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.