28 gru

Wielka Brytania zmieniła przepisy

Ministerstwo Transportu Zjednoczonego Królestwa wprowadziło zmiany w krajowych przepisach dotyczących dostępu przewoźników z Unii Europejskiej do brytyjskiego rynku przewozów drogowych. Odnoszą się one do przewozów kabotażowych, transportu kombinowanego oraz ruchu trójstronnego.

                Nowe przepisy, które weszły w życie 24 grudnia 2022 roku, zakazują unijnym przewoźnikom przeprowadzenia jednej operacji przewozu kabotażowego, w przypadku gdy ten wjedzie na teren Wielkiej Brytanii bez załadunku.

 Firmy z Unii Europejskiej mają też zakaz wykonywania operacji transportu kombinowanego na terenie kraju. Innymi słowy przewoźnicy z UE mogą wykonywać przewozy wyłącznie w całości tylko tym samym pojazdem lub zespołem pojazdów.                     

Wykonywanie przewozów pomiędzy Wielką Brytanią a krajami trzecimi przez unijnych przewoźników, dozwolone jest tylko na postawie zezwoleń EKMT. Przed zmianą przepisów wystarczyło posiadać licencję wspólnotową.

                Polskie Ministerstwo Infrastruktury wystąpiło z postulatem wprowadzenia rozwiązań przejściowych, które pozwolą na dostosowanie się przedsiębiorców transportowych do nowych wymogów lub też o możliwe odstąpienie od części z nich. Ministerstwo argumentuje to brakiem powiadomienia państw członkowskich UE z wyprzedzeniem, aby te mogły przygotować się do zmian.

Wyliczamy wyrównanie płacy minimalnej za pracę na terenie innych państw UE

spedycja

Posiadamy własnego tłumacza we Francji, którego posiadanie rekomendujemy po zmianie przepisów.